El nou rol de les biblioteques públiques segons el Parlament Europeu

Barbara Lison, Natascha Reip, Frank Huysmans i Dan Mount | Parlament Europeu

L’informe que presentem és una compilació de tres documents elaborats per a un taller del Comitè de Cultura i Educació del Parlament Europeu (CULT Committee):  «The New Role of Public Libraries in Local Communities»; «Promoting Media and Information Literacy in Libraries»;  «E-Lending: Challenges and Opportunities», en els quals s’analitzen qüestions d’actualitat pel que fa a les biblioteques públiques: la inclusió social i la dinamització econòmica local, l’educació per a una visió crítica dels mitjans de comunicació i la informació, i la regulació del préstec digital.

El primer document, «The New Role of Public Libraries in Local Communities», fa una anàlisi dels reptes, riscos i oportunitats de les biblioteques al segle XXI, i especialment de l’impacte que poden tenir en el desenvolupament cultural dels ciutadans, i la contribució d’aquests a convertir-les en espais d’aprenentatge i comunicació social i cultural de primer ordre. A través de diversos exemples internacionals de bones pràctiques ―ressenyats en una àmplia bibliografia― que mostren els rols innovadors de les biblioteques públiques en comunitats locals, es fa evident que són espais centrals de cultura, inclusió i dinamització econòmica reconeguts en la planificació urbanística.

El segon document, «Promoting Media and Information Literacy in Libraries», posa en relleu la tasca de les biblioteques públiques com a suport en l’ensenyament de les capacitats i actituds necessàries per interactuar amb els mitjans de comunicació actuals, a través de media labs, espais per a makers o hackatons. Es defensa una posició no proteccionista ni ofensiva, gràcies a la qual els programes MIL (media and information literacy) de la UNESCO i la IFLA (International Federation of Library Associations) volen ajudar la població a aprofitar els reptes i les oportunitats d’una societat saturada de mitjans i d’informació.

El tercer document, «E-lending: Challenges and opportunities» analitza 18 models de préstec digital a Europa i l’Amèrica del Nord, i recomana el diàleg entre biblioteques i editorials, així com una major disponibilitat de dades comparatives sobre préstec digital i compra de llibres electrònics en tots els estats membres de la Unió Europea per assegurar que els futurs models de llicències es desenvolupin segons pràctiques reals.

Aquest informe s’ha d’entendre com a part de l’estratègia ‘Europa 2020’, el programa marc d’investigació i innovació de la UE per a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, i recomanem tenir-lo en compte a l’hora d’elaborar polítiques culturals locals.


HTML Public libraries - Their new role (2016)

PDF Public libraries - Their new role (2016)


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris