El nou rol de les biblioteques públiques segons el Parlament Europeu