Els museus Smithsonian: una història de compromís cultural, polític i social

Kylie Message| Routledge

Quan es parla de museus inclusius sovint es tendeix a pensar en qüestions relacionades amb l’accessibilitat física als equipaments. Però el seu paper va molt més enllà; la responsabilitat dels museus va lligada a l’apoderament de col·lectius desafavorits, al foment de la interculturalitat i a l’impuls de polítiques de transformació social per al desenvolupament de les comunitats i el benestar de totes les persones.

Els museus poden i han de fer activisme social. La cultura i la política no s’han d’entendre com a sectors aïllats. Aquest és el principal missatge de «Museums and social activism. Engaged protest», un llibre que forma part de la col·lecció ‘Museum Meanings’, destinada a fer recerca al voltant del canvi de paradigma social, cultural i polític que estan experimentant els museus en els darrers temps.

L’autora se centra en els reptes i lluites pels drets civils i humans que van afrontar els curadors dels museus Smithsonian a Washington, i especialment la Divisió d’Història Política, en el context dels moviments de protesta pels drets afro-americans i amerindis ocorreguts durant els anys seixanta del segle XX als Estats Units, malgrat la cautela i la falta d’estratègies formals de la Smithsonian Institution.

Exposicions com ‘The right to vote’ i ‘We the people’ van posicionar museus com el National Museum of American History com un dels agents actius determinants en l’articulació de les relacions entre l’autoritat política i el dia a dia dels nord-americans. A més, el compromís de les polítiques curatorials amb l’activisme social d’aleshores va determinar el desenvolupament de polítiques d’inclusió social en tot el país i va accelerar el procés de transformació museística que, anys més tard, va donar lloc al naixement del National Museum of the American Indian (2004).

La comprensió d’aquest període de desenvolupament social que va tenir lloc a Washington ens fa adonar de la rellevància de les pràctiques del passat per entendre les oportunitats i els reptes que planteja el significat polític i cultural dels museus contemporanis de tot el món.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació.


Inicieu sessió registreu-vosper a enviar comentaris