El patrimoni i la (re)construcció del passat i del futur

Horacio Capel | Ediciones del Serbal

Tot elaborant un recorregut històric des del segle XIX fins l’actualitat, aquest llibre tracta d’explicar com el patrimoni i els diversos elements vinculats a ell ajuden a (re)construir una visió del passat i del futur de les societats. Què se selecciona i com es protegeix el patrimoni esdevenen fonamentals.

El volum es divideix en set capítols: Els tres primers capítols, es tracta l'origen, evolució i consolidació dels conjunts històrics de les ciutats i la posada en valor dels centres històrics urbans, així com les repercussions que van tenir en les polítiques d'urbanisme de les ciutats; El quart i cinquè capítol, per la seva banda, tracten els patrimonis sorgits arran la sensibilització cap a altres els elements territorials, paisatgístics i naturals a protegir, més enllà dels històrics-artístics, i com han propiciat l’aparició de rutes culturals, etc...; Per últim, els dos darrers capítols, l’autor analitza l’estat de la qüestió, tot posant damunt la taula el debat del patrimoni i la seva protecció des del punt de vista econòmic, de gestió, i seves conseqüències socials.

Els agents que defineixen el patrimoni i la seva protecció han estat i continuen estant influenciats per unes idees, objectius i interessos de classe que poden afectar a allò que queda fora o dins d’aquest (re)construcció, amb tots els reptes i problemes que això pot provocar en la gestió i protecció del patrimoni; i com les seves decisions poden afectar la memòria col·lectiva, la identitat, les pràctiques socials, etc.

«El patrimonio: la construcción del pasado y del futuro» ha estat el resultat del text preparat per al XII Congreso Mundial de las Ciudades del Patrimonio, on va servir com a base d’una ponència en la secció d’Urbanisme i una conferència plenària al mateix congrés.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris