El patrimoni i la (re)construcció del passat i del futur