Estudi de viabilitat per millorar la recopilació i anàlisi d’estadístiques sobre les ICC

KEA European Affairs | European Commission

Amb aquest estudi es busca ajudar a les institucions europees a treballar conjuntament amb altres organismes i institucions professionals vinculats al sector de les industries culturals i creatives (ICC) per tal de constituir unes dades estadístiques de qualitat, d’una forma més eficient que facilitin informació sobre les ICC i l’economia creativa.

Des de les dades de l’Eurostat a d’altres fonts estadístiques alternatives (amb dades extretes de registres administratius, associacions professionals, organisme de gestió de drets, registres mercantils, Big Data d’Internet i Observatoris culturals), es realitza una anàlisi exploratòria de les formes de recol·lecció així com de quines són les dades estadístiques recopilen per tal de captar les possibles mancances i vies d’acció.

En aquest sentit, es desenvolupen diverses recomanacions i es marquen tres escenaris per a la implementació, inspirant-se en els sistemes de recopilació ja existents i gestionats a nivell europeu:

  • Continuar el bon camí de l’Eurostat i les dades estadístiques sobre el sector de les ICC que aporta, assegurant un mínim de dades de bona qualitat en el sector, produïdes i publicades de forma regular.
  • La creació d’un esquema que serveixi als proveïdors alternatius d’estadístiques sobre com recopilar dades addicionals de qualitat, i aconseguir que la industria mateixa participi en la pròpia recollida de dades
  • La creació d’una Observatori de les ICC.

Donada la posició de les ICC i la seva competitivitat a nivell global europeu la millora informacional de les dades estadístiques que es proposa va encaminada no només a constituir unes dades més detallades i rellevants que contribueixin a entendre millor el valor econòmic i social del sector de les ICC i les seves dinàmiques, sinó també a obtenir indicadors que serveixin per implementar polítiques culturals prioritàries (tant a nivell de participació cultural com de diversitat cultural).

Annexats al document podreu trobar el qüestionari elaborat i enviat als diversos observatoris culturals, així com la informació de les institucions dels organismes i altres institucions que s’han observat per l’estudi.


 

PDF Feasibility study on data collection and analysis in the cultural and creative sectors in the EU


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris