Cultura i fiscalitat a Europa: propostes per a l’harmonització