Convocatòria de l’Euroregió per a projectes culturals

L'Euroregió Pirineus Mediterrània ha publicat una nova convocatòria de projectes, amb l'objectiu de posar en relleu la diversitat cultural dels territoris de l'Euroregió i fer-ne un espai de referència en l'àmbit de la creació artística. 

La dotació financera de la present convocatòria és de 100.000 €, a distribuir entre 6 projectes, com a màxim, de qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, l'art contemporani, el cinema, l'audiovisual, etc.

Són elegibles les entitats culturals professionals amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus, Catalunya, i les Illes Balears), així com artistes professionals. També hi poden participar persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres, etc.).

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 17 d'octubre.

Convocatòria

Font: Butlletí dels governs locals i Europa