Análisis de la situación de las artes escénicas en España


Jaume Colomer | Acadèmia de las Artes Escénicas de España

Informe que fa una síntesi diagnòstica de la situació actual de les escèniques a Espanya a partir de dades estadístiques i d’altres informes ja existents. L’autor detecta factors favorables per al desenvolupament del sector i d’altres que cal corregir o canviar. Identifica també els elements que han definit el model en funcionament des de la transició fins a l’actualitat i proposa un canvi d’orientació. L’objectiu és proporcionar un document de base per a debats posteriors.

A partir de l’anàlisi de dades i d’informes previs, Colomer aplica primer una metodologia DAFO i després una matriu causa-efecte. A continuació proposa una revisió del model de desenvolupament i fa unes consideracions finals contrastades amb experts.

Aquestes consideracions finals aposten per un nou model que tingui en compte la diversitat d’àmbits d’activitat que conviuen amb el sector com, per exemple, les pràctiques socials a les arts escèniques o la producció de béns i serveis, ja sigui en una economia de mercat o en una economia social. Consideren també que l’anomenat ‘model mixt’ encara vigent, basat en el binomi ‘sector públic-sector empresarial’, és massa reduccionista i no dóna resposta a les necessitats de desenvolupament de tots els àmbits d’activitat. I plantegen la necessitat de revisar el paper de l’Estat tenint en compte el grau de desenvolupament del sector, tot ponderant si encara es necessari que el sector públic presti serveis escènics directes als ciutadans o si és més convenient que es centri en les seves funcions reguladores i de foment.

L’estudi es basa en dades estadístiques recollides entre 2003 i 2014 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, per l’Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales de la SGAE i per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya. I fa una anàlisi transversal d’informes i anàlisis com el Plan General del Teatro (2007), Situación, tendencias y retos de las artes escénicas en España. Informe Mercartes (2012), Análisis institucional y Financiero del sector de las artes escénicas: claves ejes y bases para un futuro sostenible. Informe Mercartes (2014), La gestió de las arts escèniques  en temps difícils (2006), entre d’altres. Aquest informe fa, en certa manera, una recopilació dels principals arguments analítics generats durant la última dècada.

Podeu consultar també el blog Els públics de la cultura de Jaume Colomer, membre també d’aquesta comunitat.


PDF Análisis de la situación de las artes escénicas en España


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris