Usos d’evidència en la política cultural local

Emma Blomkamp | Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, Vol.10 (2) , May 2014, p. 223-241

Tot prenent com a exemple el cas de dos municipis de la regió australiana de Victoria i dos programes culturals d’aquests territoris, l’article explora els usos retòrics de l’evidència en la política cultural local i els avantatges d’un enfoc interpretatiu pràctic, que vagi més enllà de la legitimació a través de dades estadístiques amb les que se sol treballar. L’elecció i ús de determinats tipus de probes (evidències) pot variar segons el context polític, institucional i interpersonal (depenent del professional).

Les mesures d’austeritat i la pressió per justificar les despeses són l’escenari quotidià dels governs locals, i els Departaments de Cultura no en són una excepció. En aquest marc d’actuació, la interpretació i aplicació d’indicadors i altres formes d’evidències esdevenen indispensables per als tècnics i professionals locals per tal de desenvolupar, executar i avaluar les polítiques culturals locals i garantir-ne l’èxit.

Un cop elaborat l’esbós del context de la investigació i els mètodes de recol·lecció de dades emprats, s’identifiquen quatre usos d’evidència i les funcions que tenen en el sí de les polítiques culturals locals: evidències d’actuació (plans estratègics), evidències de legitimitat (promoció i defensa), evidències de problemàtiques (presa de decisions, disseny de programes) i evidències d’aprenentatge (avaluació i millora de les pràctiques).

Dins cada una d’aquestes etapes, els tècnics i professionals culturals locals utilitzen de forma selectiva els usos d’evidència que considerin: des d’indicadors quantitatius a imatges generades pels mateixos artistes i els comentaris fets públic i socis.

PDF Uses of evidence in local cultural policy: performance, legitimation, problem representation, and learning in two Australian municipalities

HTLM  Uses of evidence in local cultural policy: performance, legitimation, problem representation, and learning in two Australian municipalities

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris