Perspectiva històrica de la política cultural a Catalunya

CoNCA

A fi de contribuir a la reflexió vers el sistema cultural i l’evolució de les polítiques culturals a Catalunya, l’Informe anual sobre l'Estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2015 ve acompanyat per un seguit d’articles que, tot posant l’accent en diversos aspectes clau, busquen repensar una nova formulació de les polítiques culturals que siguin realment capaces de reflectir els aspectes determinants de les transformacions que viu la societat catalana.

Quin model de Cultura volem? En tots els anys que portem de democràcia no s’ha aconseguit definir el model d’accés i participació en la cultura.

Amb el model de cultura com un dels eixos vertebradors d’aquesta reflexió, l’article que aquí ens ocupa elabora un recorregut històric de la política cultural catalana - des de la Constitució de la Mancomunitat de Municipis (1914-1923) i la Generalitat republicana (1931-1939) fins l’actualitat - fent un repàs als encerts i mancances de les iniciatives [polítiques culturals] endegades que, ja sigui per motius tràgics, per manca de perspectiva o de voluntat política, han caracteritzat la política cultural del país.

Donada la reducció de pes institucional de la cultura en els darrers anys i amb l’objectiu de reclamar-ne el paper central que té en les polítiques públiques del país, demana la complicitat de tots els agents que intervenen en la definició de la política cultural per situar de nou la cultura com a matèria primordial i arribar a un consens en les principals línies d’acció que permetin situar-la al marge de les conjuntures polítiques com s’ha anat succeint. 

 Us recomanem la seva lectura per ampliar el debat de l'Eix tranversal 'Panorama. L’anàlisi de les polítiques culturals des del 1978 fins a l’actualitat'

PDF Perspectiva històrica de la política cultural a Catalunya


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris