Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2014

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Aquest document sobre l’ocupació en el sector de la cultura i la creació incorpora les noves dades de l’Enquesta de població activa (EPA), calculades amb una nova metodologia adaptada als criteris europeus i elaborada per l’Institut d’Estadística de Catalunya en col·laboració amb el Departament de Cultura. Pel que fa a la metodologia anterior, aquesta revisió redueix el nombre d’ocupats, però manté la tendència observada durant aquests anys

Durant l’any 2014 hi havia a Catalunya 156.650 persones ocupades en el sector de la cultura i la creació, la qual cosa representa un 5,2 % del total de població ocupada de Catalunya. En la resta de l’Estat, els 683.225 treballadors d’aquest sector representen un 3,9 % de la població ocupada total. 

A dia d’avui, gairebé el 4 % de les persones ocupades de l’Estat espanyol treballa en el sector cultural i creatiu. D’aquests treballadors, el 23 % es troba a Catalunya.

Dels 156.650 treballadors que hi havia durant el 2014, 68.575 eren dones, la qual cosa representa un 43,8 % del total. Aquesta distribució contrasta amb la resta del mercat de treball català, on les dones representen al voltant del 47 % de les persones ocupades.

La taxa d’atur en el sector cultural i creatiu és la més baixa que es registra des del 2010 i continua sent molt més baixa amb relació a la de la resta de l’economia catalana. La xifra de desocupats cau progressivament des del 2012, quan se situava en el 12,8 % i fixa una taxa de desocupats del 7,7 % el 2014. Tot i així, l’atur femení en aquest sector (8,7 %) segueix mantenint-se avui per sobre del que es registra per als homes (6,9 %).


PDF Ocupació en el sector de la cultura i la creació 2014


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris