Agents culturals sotaradar

ITD Projectes Internacionals | CERC

Amb l’objectiu de conèixer amb major profunditat els agents culturals que treballen en el sí dels municipis sense suport ni contacte amb l’Administració (sota radar) i per tal d’establir així possibles vies de millora en la seva relació, aquest informe examina la realitat cultural de cinc municipis ben diferents de la província de Barcelona per tal de no només visibilitzar i analitzar casos concrets d’agents culturals sota radar, sinó també per mostrar actituds i posicionaments generals que tenen els ajuntaments davant d’aquesta realitat cada vegada més habitual.

A través d’entrevistes amb tècnics de cultura, així com grups de discussió i recerca telemàtica d’agents culturals de municipis tan diversos com són Sabadell, Vic, Vilassar de Mar, Gironella i Vilanova i la Geltrú, aquest informe examina les tendències detectades, identificant-ne els diversos agents culturals sota radar del territori, agrupant-los segons la seva naturalesa en 10 tipologies (petits creadors, emergents, sociopolítics, llavors, desencantats, undergrounds, pop-ups, autosuficients, complementaris, virtuals). Per tal de mostrar tendències més contrastades, s’analitzen diversos casos internacionals (a nivell llatinoamericà i europeu) de mètodes d’identificació i relació de l’Administració i agents culturals sota radar.

Als annexes de l’informe queden recollides les fitxes elaborades dels agents culturals i creatius analitzats en l’estudi.

La presentació de l’estudi es va realitzar el passat dijous 3 de desembre a la secció Òrbites en el marc de los jornades Interacció 15.

PDF Agents culturals sotaradar

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris