Raymond Williams on Culture and Society: essential writings

En aquest volum es recullen una vintena de textos clau de Raymond Williams, un dels sociòleg exponents dels Cultural Studies, publicats originalment com capítols de llibres, articles i discursos. Aquesta selecció de textos, datats entre la dècada de 1950 fins a finals de 1980, té com a objectiu reequilibrar la reputació de Williams, posant de manifest el seu llegat en la teoria social i cultural.

El materialisme cultural paradigmàtic de la seva perspectiva, sempre conscient de les implicacions inherents de la cultura als processos històrics i els canvis socials, és palpable al llarg del volum: des de la conceptualització de la cultura al plantejament del futur dels estudis culturals, l’estructura cronològica de la compilació permet no només constatar l’evolució de les seves conceptualitzacions sinó que també ajuda a donar un context històric als mateixos textos.

"Raymond Williams on Culture and Society: essential writings" aporta exemples de com Williams va saber combinar els interessos d’analistes culturals amb el punt de vista dels científics socials. Termes com estructura de sentiments, cultura dominant, cultures emergents – cultures residuals.... en són un exemple clamorós.

Juntament amb Richard Hoggart i Stuart Hall, Raymond Williams va establir els paràmetres originals dels estudis culturals a Gran Bretanya (Escola de Birmingham) amb una gran rellevància internacional sobre avenços en el camp d'estudi.

Actualment, creiem que les hipòtesis de Raymond Williams continuen plenament vigents, i el seu treball ha estat una font d'inspiració per a l’art i cultura contemporànies.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris