Enquesta de participació cultural 2014

Sergi Mosteiro | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Com a novetat en aquesta edició, l’enquesta de participació cultural analitza quins són els principals actors que els catalans identifiquen en el seu procés de socialització cultural. La iniciativa pròpia, la família, els amics i l’escola es conformen com els principals agents a l’hora de despertar l’interès per la cultura.

El document inclou també qüestions relatives a la percepció de la població sobre els seus hàbits de participació en comparació amb els de persones del seu entorn o persones de la seva mateixa edat. Així, gairebé 2 milions de catalans consideren que participen en cultura menys que altres persones de la seva mateixa edat.

Per altra banda, el qüestionari inclou una mesura de la percepció de la població sobre els preus culturals, i assenyala que 7 de cada 10 catalans no està disposat a pagar per música en format digital, encara que es tracti del seu artista o grup favorit.

Altres temes que inclou el qüestionari tenen a veure amb la dicotomia entre els conceptes d’oci i de cultura. Sobre aquest punt, l’informe assenyala que jugar a videojocs i veure la televisió són les activitats que els catalans més associen al concepte oci, mentre que visitar un museu i assistir a un concert de música clàssica són les que més consideren activitats culturals.

El qüestionari complet inclou, d’una banda els motius que dificulten la participació cultural i, de l'altra, els que la justifiquen i la incentiven. Mesures destinades a adequar els preus de les activitats culturals, millores en l’accessibilitat, actuacions per posar a l’abast més informació o l’adequació de l’oferta són, per aquest ordre, els principals incentius de la població catalana a augmentar la seva participació.

 Dades clau:

  • Visitar un museu o una exposició (56,1 %), anar a un concert de música clàssica (42,9 %), llegir llibres (38,2 %) o anar al teatre (36,7 %) són les activitats que els catalans més identifiquen com a culturals.
  • L’interès per la cultura sembla articular-se a través de diversos estadis de socialització: experiència individual, família, amics, sistema educatiu i entorn laboral, experiències concretes i xarxa d’espais culturals existents.
  • Un 32,4 % dels catalans més grans de 14 anys —o, el que és el mateix, gairebé 2 milions de persones— considera que participa en cultura menys que altres persones de la seva mateixa edat. Un 27,9 % considera que ho fa menys que altres persones del seu entorn.
  • Motius que justifiquen la participació: passar-ho bé, característiques relacionades amb el producte cultural, facilitat en l’accés, adquisició de nous coneixements i recomanació.
  • Motius que dificulten la participació: preu, manca de temps, situació personal, disponibilitat d’oferta.
  • Per primer cop, disposem d’una mesura de la percepció que la població té sobre els preus culturals, així com dels preus que estarien disposats a pagar. 7 de cada 10 catalans no estaria disposat a pagar per música en format digital, encara que sigui del seu artista o grup favorit.
  • Només un 46,1 % dels catalans declara tenir molt o bastant de temps lliure durant la setmana. Durant el cap de setmana, aquest percentatge s’eleva fins al 66,4 %.
  • Internet i la televisió, principals vies d’informació sobre activitats o esdeveniments culturals.
  • Incentius a la participació: reducció de preus, millora de l’accessibilitat, informació prèvia i adequació de l’oferta.

PDF  Enquesta de participació cultural 2014

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris