Memòria 2013 del Departament de Cultura

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

El Departament de Cultura ha publicat la Memòria d’activitats 2013 on s’han destacat els fets més rellevant o més innovadors en cada un dels àmbits en què el Departament té competències, i a continuació s’han relatat el conjunt d’actuacions fetes.


Els set grans eixos que conformen els diversos apartats d’aquesta publicació són:
 
Creació i empreses
Internacionalització
Patrimoni cultural
Cultura popular i associacionisme
Llengua
Equipaments culturals
Administració
 
Els sis primers punts incorporen una sèrie de dades clau que ofereixen la radiografia actual de cada sector, un esquema de les tendències de la producció, distribució i consum de la cultura i dels usos de la llengua.

El darrer apartat d’Administració conté les dades del pressupost executat del Departament, el personal, l’organigrama, la taula resum de normativa i la llista de les publicacions editades.
 
Com és habitual en els darrers anys, la Memòria enllaça amb dos annexos de síntesi, un amb les dades d’activitat i el segon amb les dades pressupostàries.
 
Podeu aconseguir la memòria integra clicant en aquest enllaç
 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris