Après la culture légitime. Objets, publics, autorités

Jean-Louis Fabiani ׀ L’Harmattan

Fabiani es pregunta si avui en dia és possible parlar de d’una cultura legítima. Per respondre aquesta pregunta, l’autor analitza algunes de les principals teories sobre el paradigma de la legitimitat cultural que han marcat les darreres dècades (d’autors com Howard Becker, Pierre Bourdieu, Michel de Certeau o Richard Peterson) i demostra amb diferents casos pràctics (la música de jazz a França, les relacions de la illa de Còrcega  amb l’Estat francès, la lectura a les presons, el festival de Cannes, etc.) que aquestes teories són inoperants en uns moments en què la realitat social i cultural és cada vegada més complexa.

A «Après la culture légitime. Objets, publics, autorités» l’autor considera que cal sacsejar i fer una nova aproximació a les teories i anàlisis legitimistes dels fets culturals que han dominat l’àmbit de la sociologia de la cultura fins ara. Fabiani aposta per una metodologia més pràctica basada en enquestes i en una major heterogeneïtat dels objectes i de les seves apropiacions múltiples. Així mateix, refusa la categorització sistemàtica dels objectes culturals i del seu públic i parla de públics en plural i no d’un públic ideal, homogeni o general. L’autor considera la cultura i els fets culturals sobre un pla horitzontal i en termes de processos; analitza els canvis d’estatus social d’una forma simbòlica al llarg de la història i defensa la idea que els objectes i les pràctiques culturals no poden ser avaluades segons un grau fix de legitimitat ja què estan sotmesos a una variabilitat històrica dels objectes, dels públics i de les seves actituds. Fabiani assenyala també estudis recents sobre pràctiques culturals que mostren que encara hi ha moltes desigualtats d’accés a les formes artístiques més reconegudes (òpera, teatre, art contemporani, etc.) i que proliferen noves actituds que no segueixen els criteris de distinció que fins ara havien tingut en compte els sociòlegs.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris