El empleo en el sector cultural andaluz 2012

Observatorio Argos

Estudi que dona a conèixer la situació i el comportament del mercat de treball del sector cultural a Andalusia l’any 2012. Els resultats revelen que aquesta comunitat autònoma concentra l’11,01% d’empreses culturals de tot l’estat,  segueix la tendència observada l’any anterior i conserva el tercer lloc en volum d’empreses culturals, precedida de nou per Madrid i Catalunya. L’estudi defineix tres subsectors: Edició, arts gràfiques, visuals i plàstiques i fotografia; Arxius, museus i biblioteques, i Ràdio, cinema, televisió i espectacles, fa un recompte del nombre d’empreses que pertanyen a cada sector i a continuació analitza les característiques del seu teixit empresarial.

L’estudi també examina el moviment que ha experimentat el mercat de treball del sector cultural en 2012 i descriu la seva situació a través de l’ Enquesta de Població Activa i segons l’afiliació de treballadors al Sistema de la Seguretat Social. També s’hi analitzen les estadístiques administratives del Servei Andalús d’Ocupació, es fa una categorització de les persones contractades així com una descripció de la tipologia de la contractació i la seva corresponent distribució geogràfica, tenint en compte l’atur registrat.

Segons els resultats, el sector cultural representa l’1,71% del teixit empresarial andalús, hi destaquen les empreses dedicades a les activitats de creació artística i espectacles, amb el 31,74% de les empreses culturals. La distribució per estrats de les persones assalariades a les empreses culturals és semblant al conjunt de l’entramat empresarial andalús on predominen els empresaris sense treballadors assalariats (60,27%) i les microempreses (35,08%).

En referència al 2011, el nombre d’empreses adscrites al sector cultural andalús ha baixat en 254 empreses i suposa una caiguda interanual del 2,99%. El subsector d’Arxius, museus i biblioteques és l’únic que ha experimentat un  increment respecte a 2011 (84 empreses més que equival a un 26,92%). Edició, arts gràfiques, visuals i plàstiques i fotografia ha  registrat 223 empreses menys (un 5,06%) i Ràdio, cinema, televisió i espectacles (una baixada relativa del 3,06%).


  

PDF   El empleo en el sector cultural andaluz 2012


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris