Aportacions en cultura de l’Estat a Catalunya 2011-2014

Manel Verdú i Martí, Marçal Terrades i Planadevall  | Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Informe elaborat pel Departament de Cultura on s’analitzen les inversions de l’Estat en matèria de cultural dels darrers quatre anys, a partir de la presentació del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de 2014. Les dades es classifiquen per àmbit temàtic o programàtic i pel seu impacte territorial i l’estudi conclou que les aportacions nominatives de l’Estat a Catalunya en matèria de cultura s’han vist reduïdes un 75,2%. Dels 62,3 milions d’euros invertits l’any 2011 s’ha passat a 15,4 milions l’any 2014. Tot i que la reducció del 2014 respecte el 2013 és del 16,4%, fet que permet observar una certa estabilització. 

Altres conclusions que se’n deriven de l’informe són les següents:

  • El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2014 preveu una despesa en cultura de 747,51 milions d’euros per a tot l’Estat. Aquesta xifra significa un increment del 2,5% respecte l’any 2013, però alhora un descens del 33,9% respecte el 2011 (388 milions d’euros menys).
  • La retallada en les assignacions als equipaments culturals consorciats amb presència de l’Administració estatal – Fundació del Gran Teatre del Liceu, el Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona i el Consorci del Palau de la Música Catalana – ha estat del 47,8% en el període 2011-2014. Aquestes quatre institucions concentren, l’any 2014, un 62,4% del volum de subvencions i inversions nominatives en cultura a Catalunya.
  • En quatre anys, la major part de programes pressupostaris de l’Estat a Catalunya s’han reduït o suprimit: la totalitat dels programes destinats a Catalunya disminueixen més d’un 50% durant el període 2011-2014.
  • Mentre les despeses de funcionament ministerial i dels equipaments culturals s’han mantingut millor en el període i, fins i tot, s’incrementen en l’exercici del 2014, les despeses associades a les aportacions nominatives i a les subvencions per convocatòria han seguit caient fins a representar només un 26,1%, quan l’any 2011 suposaven el 43,8% del pressupost consolidat.
  • Catalunya, tot i veure reduït el 75,2% de les assignacions nominatives en cultura durant el període, ocupa la segona posició en el rànquing de comunitats autònomes amb majors assignacions, per darrera de la Comunitat de Madrid.
  • La despesa d’euros per habitant de l’Estat a Catalunya en matèria de cultura ha disminuït 6,37 euros en quatre anys: s’ha passat dels 8,50 euros per habitant als 2,13 euros de l’any 2014. A nivell global, el 2014 Catalunya se situa com la setena comunitat autònoma en el rànquing de despesa per habitant.

PDF   Aportacions en cultura de l’Estat a Catalunya 2011-2014 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris