European capitals of culture: success strategies and long-term effects

Beatriz Garcia, Tamsin Cox | European Parliament

Informe que analitza els impactes a llarg termini de les Capitals Europees de la Cultura i recomana establir un marc d’avaluació estandarditzat, augmentar la recerca comparativa i crear un programa de transferència de coneixement formal perquè les properes ciutats amfitriones puguin beneficiar-se més de l’experiència desenvolupada al llarg de les tres últimes dècades.

L’estudi, elaborat per Beatriz García i Tamsin Cox a petició del Parlament Europeu, analitza la documentació publicada sobre les 48 ciutats amfitriones entre 1985 i 2013, així com les propostes de les 10 pròximes seus entre 2014 i 2019. L’informe documenta aproximacions comunes i estratègies d’èxit, així com les dificultats que limiten l’habilitat del programa per assolir el seu potencial.

L’estudi planteja les qüestions següents:

  • Com va sorgir la iniciativa “European Capital of Culture”, amb quins objectius i quins són els seus elements constitutius.
  • Quines estratègies i conceptes s’han desenvolupat i emprat per garantir l’èxit del programa tant a curt com a llarg termini?
  • Quins són els impactes culturals, econòmics i socials perceptibles a llarg termini relacionats amb el la capitalitat europea de la cultura per a les ciutats?
  • Quins són els principals obstacles del programa i quines similituds i diferències es poden identificar entre les ciutats?
  • Com explotar el potencial del programa de manera més eficient i fer front als reptes de manera més eficaç, tant des d’un punt de vista de programació com d’organització?
  • Quines accions legislatives i polítiques caldria portar a terme?

L’informe conclou que el programa Capitals Europees de la Cultura és una de les iniciatives més prestigioses i visibles de la Unió Europea i que malgrat ha estat objecte de nombrosos estudis i publicacions, el programa requereix una aproximació i una avaluació millor coordinada per tal d’entendre el seu valor real i poder aplicar els aprenentatges adquirits a les edicions posteriors, així com entendre quines dimensions són comparables i transferibles i quines són específiques de cada context.

PDF   European capitals of culture: successstrategiesand long-termeffects

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris