Creative industries and innovation in Europe

Luciana Lazzeretti  | Routledge

En aquest llibre s'analitza l’estat de la creativitat i de les indústries creatives i culturals (ICCs) a Europa, així com dels processos d’innovació que s’hi generen al seu voltant. Els autors plantegen les qüestions següents: Com identificar, mapejar, definir i mesurar les ICCs a Europa? De quina manera contribueixen a la innovació i el creixement? Quins factors condicionen la seva agrupació geogràfica? I quines implicacions tenen en la creativitat rural i urbana? Els autors alerten que cal parar atenció a la cara fosca de la creativitat i analitzar els riscos de les ICCs i dels clústers creatius. Així mateix, afirmen que cal reflexionar-ne  i extreure’n conclusions que poden obligar-nos a revisar els models de desenvolupament social i econòmic actuals.

«Creative industries and innovation in Europe» es divideix en dos grans apartats i inclou 15 capítols elaborats per acadèmics procedents d’universitats europees i d’altres països com Estats Units, Nova Zelanda i Japó. La primera part del llibre tracta del marc teòric i dels aspectes metodològics com la definició, mesura i diagnosi de les ICCs a Europa en relació al desenvolupament econòmic local. En la segona part, l'obra recull alguns casos interessants de processos innovadors generats en ciutats de les arts i clústers o xarxes creatives i inclou experiències tant de països europeus com no europeus.

Els primers capítols presenten una anàlisi de la distribució geogràfica de les indústries creatives a França, Gran Bretanya, Itàlia i Espanya; quins paràmetres influeixen en el procés de generació de clústers creatius;  les teories que hi ha al darrere d’aquest procés de concentració territorial i per concloure, es demostra l’existència d’alguns determinants comuns com el capital humà, la classe creativa i les economies d’aglomeració. Destaquem el tercer capítol on Rafael Boix, de la Universitat de València, estudia el sector de l’edició i la impressió a l’estat espanyol. La resta de capítols presenten una investigació quantitativa sobre les indústries culturals i creatives a Àustria; els principals clústers creatius al Regne Unit; l’atenció que rep l’economia de la cultura, de l’oci i de l’experiència en moltes estratègies de desenvolupament local d’àrees perifèriques que tenen per objectiu crear ocupació, atreure treballadors formats i fomentar la diversificació industrial; el paper de les indústries culturals en una regió del nord de Dinamarca, i les últimes tendències en matèria d’indústries creatives en les ciutats japoneses de Tokio, Kanazawa i Yokohama.

La segona part de l’obra analitza les teories recents que ajuden a comprendre els processos que generen innovació; la capacitat creativa que té la cultura per establir relacions amb altres sectors aparentment molt distants i desenvolupar mecanismes d’innovació creuada; la influència de les ciutats, clústers i xarxes creatives en l’autoocupació dels artistes visuals d’Alemanya i Nova Zelanda; els elements de comparació internacional, dimensió política i les condicions específiques que permeten l’èxit de la creativitat a partir de dinàmiques territorials.

A les conclusions, Luciana Lazzeretti - directora del programa de postgrau en economia i gestió de béns culturals i museus a la Facultat d’Economia de la Universitat de Florència i coordinadora del volum – assenyala que hi ha tres qüestions prioritàries on cal aprofundir i continuar investigant, són les següents:

  • La definició dels límits del sector creatiu, que molts ja consideren  madur, però que encara està en procés de formació. Cal assolir una codificació compartida que pugui legitimar les característiques del sector d’una manera permanent.
  • Una anàlisi més profunda de les trajectòries d’innovació associades a les CCIs. Es tracta d’una qüestió emergent que ha revelat alguns camins nous com la modernització de sectors obsolets o la creació de nous sectors lligats a l’economia verda.
  • Parar atenció a la cara fosca de la creativitat i analitzar els riscos de les CCIs.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris