The Digital Future of Creative Europe. Booz & Company

Enquesta encarregada per Google a la consultora Booz & Company en què s’analitza l’impacte de la digitalització i d’internet en el sector de les indústries culturals a Europa. L’informe fa referència al període 2001-2011 en els 27 països de la UE i presta una atenció particular a Alemanya, França, Espanya, Itàlia, Polònia i Regne Unit, i es concentra en cinc sectors: cinema i televisió, premsa (diaris i revistes), edició de llibres, música i videojocs.

L’objectiu de l’estudi és determinar fins a quin punt els mitjans digitals i la cultura de la gratuïtat han contribuït a una desacceleració del creixement i a una supressió de llocs de treball. La conclusió general és que la digitalització no suposa un fre per al creixement de les indústries culturals europees, sinó al contrari. Les activitats i productes culturals digitalitzats suposen un motor de creixement per a les indústries culturals europees xifrat en 30 milions d’euros d’ingressos addicionals en 2011 en comparació al 2001. Pel que fa al nombre total de llocs de treball dins el sector, es manté constant en un 1,2 milions de treballadors.

Segons l’estudi, més d’un 70% de tots els habitants de la UE van fer servir internet de manera habitual en 2011, quan en 2001 ho feia un 32%. En 2011 l’ús d’internet ha assolit uns percentatges del 93% a Suècia,  91% als Països Baixos, 90% a Dinamarca i 85% al Regne Unit, davant un 54% a Itàlia, un 62% a Polònia i un 67% a Espanya. D’altra banda, l’estudi menciona que de les 6,8 hores lliures al dia de què disposen els europeus per a altres activitats a part de la feina, els àpats, la son i les tasques domèstiques, més d’un 60% d’aquest temps el destinen al consum de productes i serveis proporcionats per les indústries culturals.

Entre 2001 i 2011, la taxa de creixement anual de les indústries culturals a Europa ha estat del  2%, lleugerament per sota de la taxa de creixement del PIB general. Mentre que els sectors de la premsa (-1.1%) i de la música (-2.9%) presenten creixements negatius a la última dècada, els videojocs (+11.3%) i el cinema i la televisió (+4 %) han superat el nivell de creixement del PIB. La indústria editorial només experimenta un lleuger creixement. El sector del cinema i de la televisió representa gairebé un 50% dels ingressos totals de les indústries culturals europees, i la seva principal font de creixement ha estat l’augment dels ingressos pel cable i pels abonaments a la televisió digital terrestre. En canvi, pel sector de la música aquesta dècada ha estat nefasta i els ingressos per vendes han disminuït en un 50%, en 2011 es van vendre un 40% de discos (físics) menys que en 2001.

PDF  The Digital Future of Creative Europe: The Economic Impact of Digitization and the Internet on the Creative Sector in Europe

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris