Anuari SGAE 2013 de les arts escèniques, musicals i audiovisuals. Les dades d’uns sectors en crisi

La Fundació SGAE ha publicat l’Anuari SGAE 2013  que ofereix informació detallada sobre els principals sectors de les arts escèniques, musicals i audiovisuals del mercat cultural espanyol.

Aquest anuari presenta la informació analitzada en termes quantitatius i estructurals sobre els següents sectors del panorama cultural: arts escèniques (teatre, dansa i òpera), música clàssica, música moderna, cinema, música enregistrada, televisió, vídeo, ràdio i noves tecnologies. Per a cada apartat, presenta un informe que analitza les principals dades del sector, en destaca els aspectes característics al llarg de l’any 2012 i aporta elements per a la comparació amb l’exercici de 2011.

Tot seguit es desglossen algunes de les dades més rellevants que s’hi ofereixen.

Arts escèniques

Des del 2008 el nombre de representacions s’ha reduït un 26,91%, el nombre d’espectadors ha baixat un total del 31,42% i la recaptació per venda d’entrades ha disminuït un 20,18%. Si es comparen les dades del 2012 amb les de l’any anterior, el descens és del 10,44% en activitat (nombre de funcions), 9,8% en assistència i 8,32% en recaptació. El 2012 s’han fet  54.780 representacions amb 13.406.189 espectadors i una recaptació del sector de les arts escèniques de 208,02 milions d’euros.

Teatre

Des del 2008, el teatre ha vist disminuïda l’oferta de funcions en un 25,87%, el nombre d’espectadors en un 30,73% i la recaptació en taquilla en un 14,07%. Si es comparen les xifres del 2012 amb les del 2011, el nombre de representacions ha disminuït un 10,32%, l’assistència un 9,06% i la recaptació un 6,08%. El 2012 s’han fet 50.833 funcions amb 11.534.460 espectadors i una recaptació de 172,16 milions d’euros.

 Dansa

Des del 2008, la dansa ha perdut un 43,41% de representacions, el 34,49% de públic i el 44,13% de la recaptació en taquilla. El 2012 el nombre de funcions ha disminuït un 13,36% en relació amb el 2011, l’assistència s’ha reduït un 10,24% i la recaptació ha caigut un 14,48%. El 2012 s’han fet 2.633 funcions amb 1.066.361 espectadors i una recaptació de prop de 10,33 milions d’euros.

 Òpera i sarsuela

Des de l’any 2008, les funcions s’han reduït un 23,74%, el nombre d’espectadors ha baixat un 36,46% i la recaptació s’ha contret un 38,9%. Des del 2011 el nombre de representacions ha disminuït un 9,13%, el nombre d’espectadors ha baixat un 18,81% i la recaptació a taquilla ha s’ha reduït en un 18,94%. El 2012  s’han fet 1.314 representacions de lírica, amb una assistència de 805.368 persones i una recaptació de 25,53 milions d’euros.

 Música clàssica

Des de l’any 2008, el sector ha experimentat una caiguda del 15,91% en el nombre de concerts. Pel que fa al nombre d’espectadors, ha experimentat una reducció del 14,31%. Finalment, la recaptació en taquilla ha disminuït un 15,42%. L’activitat (nombre d’actuacions) ha disminuït un 2,47% respecte de 2011, i també ha baixat el nombre d’espectadors en un 2,27% i la recaptació en un 1,97%. El 2012 s’han celebrat 15.017 concerts de música clàssica, amb 4.733.138 espectadors i una recaptació anual de 38,30 milions d’euros.

 Música popular

La música popular en directe havia estat objecte d’un creixement continuat que es va interrompre el 2008, moment a partir del qual els indicadors mostren un canvi de tendència. Així, de manera acumulada, des d’aquest any la música popular experimenta un descens en el nombre de concerts del 16%, del 23,6% en el cas dels espectadors i del 6,6% en la recaptació. El 2012 s’han fet 116.446 concerts de música popular en directe a tot el territori espanyol, amb una assistència de 26.128.145 espectadors i una recaptació de 171,74 milions d’euros.

 Música enregistrada

Si prenem com a referència l’any 2008, podem afirmar que ha experimentat una disminució en el valor de les seves vendes d’un total del 48,44%. El mercat digital ha crescut (en concret, en aquests anys ha experimentat un increment del 53,62%). Tot i així, aquest creixement no ha servit per compensar la caiguda en els suports, de manera que s’ha produït una reducció neta del 61,69%. La recaptació obtinguda el 2012 ha estat de 141,06 milions d’euros (un 5,08% inferior a la recaptació del 2011). Aquesta xifra es divideix en dos mercats: físic i digital. El mercat físic, que el 2012 ha tingut com a resultat 92,77 milions d’euros, ha acumulat unes pèrdues des del 2007 del 66,43% i del 9,25% si el comparem amb l’any anterior. El mercat digital ha recaptat 48,29 milions d’euros i ha augmentat un 4,12% en relació amb l’any 2011. El mercat digital representa un 34,23% del total del mercat de la música enregistrada, tot i que cal destacar que aquest percentatge augmenta cada any.

 Cinema

Des del 2008 el nombre de funcions ha disminuït un 10,95%. L’indicador que presenta una evolució a la baixa més pronunciada és el corresponent als espectadors, que des del 2008 disminueix un 13,51%. L’evolució de la recaptació en taquilla ha experimentat una reducció de l’1,82%, molt inferior a l’experimentada en l’indicador anterior. Aquest comportament s’explica per l’increment en el preu de les entrades, pujada que inclou, a més, els nous preus associats a les projeccions en 3D. El 2012, hi ha hagut 4.397.917 sessions (un 2,90% menys que el 2011), a les quals han assistit 93.353.847 espectadors (amb un descens del 4,94% respecte al 2011), i s’ha obtingut una recaptació de 612,29 milions d’euros (un 4,08% menys que l’any anterior).

HTML  Anuario SGAE 2013 de las artes escénicas, musicales y audiovisuals

T'agrada aquest apunt? Vota'l!

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris