Galerisme a Barcelona 1877-2012

El llibre 'Galerisme a Barcelona 1877-2012', editat per l’Ajuntament de la ciutat i l’associació de galeries Art Barcelona, repassa la història de les galeries d’art de la ciutat de Barceloan des dels seus inicis fins a l’actualitat.

L’estudi es divideix en tres parts històriques diferenciades: la que aplega la història del galerisme fins a l'esclat de la Guerra Civil; la del panorama de la llarga postguerra, des dels anys quaranta fins als setanta, a partir dels estudis existents de J.F. Yvars sobre la galeria René Metras i de les memòries de Joan Gaspar i Elvira Farreras; I, finalment, l’últim capítol i el més extens, està centrat en els anys setanta fins a l'actualitat i descriu la vitalitat que ha experimentat el galerisme de Barcelona durant les últimes dècades, i també comenta esdeveniments que van tenir el suport de les galeries i que van contribuir a posar al dia i internacionalitzar l’escenari artístic barceloní i a donar pas a noves generacions. Tanca el llibre la crònica de la història de les galeries que integren l’associació Art Barcelona.

Val a dir que amb la lectura del llibre se'n dedueix que les galeries en aquest país han tingut més d'aventura personal que d'empresa de negoci i les polítiques públiques tampoc no han ajudat gaire a consolidar un sector que havia estat capdavanter quan no hi havia institucions pròpies. El segle XXI planteja nous reptes, de la cultura de l'objecte s'ha passat a la cultura del projecte i els artistes aborden també noves formes de creació i producció.

Els reptes de nou mil·leni:

  • "L'espai galeria haurà o no de continuar amb la mateixa finalitat sociocultural i econòmica que fina ara?
  • "Les galeries hauran o no de continuar com a ambaixades privades en la seva activitat de mostrar, difondre, exposar i vendre l'art?
  • "Hauran de ser o no els ponts conductors de l'art actual, les avantguardes i els ismes del passat?
  • "Continuaran o no continuaran com a promotors, gestors, empresaris, inversors, custodis, memòria?
  • "Com definir-les/definir-nos dins el concepte d'entitats privades que formen part del teixit cultural i universal?

 Podeu consultar aquest llibre al Centre d'Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris