El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha presentat l'Anuario de Estadísticas Culturales 2012

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha  presentat l'Anuario de Estadísticas Culturales 2012  realitzat per la Subdirecció General d’Estadístiques i Estudis de la Secretaria General Tècnica.

L’Anuari s’estructura en tres blocs. En el primer s’inclouen les estimacions que afecten a diferents sectors culturals: ocupació i empreses, finançament públic i privat, propietat intel·lectual, comerç exterior, turisme, ensenyament i hàbits culturals. En el segon s’ofereix la informació sectorial de caràcter més específic: patrimoni, museus, arxius, biblioteques, llibres, arts escèniques, música, cinema i vídeo. En el darrer s’analitza l’impacte global de la cultura en el seu conjunt sobre l’economia, oferint indicadors sobre la seva aportació al PIB espanyol.

La informació de l’Anuario de 'Estadísticas Culturales 2012 ha estat incorporada a CulturaBase, la base de dades estadístiques culturals digital disponible al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Segons l'Anuari, la cultura va aportar al llarg del 2009 un 3,6% al PIB espanyol, una xifra força superior a l'1% que destinen els pressupostos espanyols al sector. Per sectors, destaca el de llibres i premsa amb una aportació total de l'1%, xifra que representa el 36,9% en el conjunt d'activitats. Li segueixen per ordre d'importància els sectors de ràdio i televisió (17,3%), cinema i vídeo (10,8%), arts plàstiques (9,6%), arts escèniques (6%), patrimoni (4,4%), arxius i biblioteques (2,3%) i música enregistrada (1,3%). El PIB que genera la cultura és superior al de l'energia (2,9%) i al d'agricultura, ramaderia i pesca (2,6%).

El sector cultural, durant el segon semestre del 2012, va donar feina a 452.700 persones, és a dir, un 2,6% de l'ocupació total a Espanya. Les comunitats  autònomes que concentren un nombre més gran de treballadors del sector són Madrid  — una de les poques autonomies que aconsegueix apujar, al costat del País Basc i Astúries, que passa de 116.700 llocs de treball el 2011 fins a més de 126.000 en 2012 — amb un pes del 4,6% i Catalunya, amb el 3,3 %, que passa de 113.000 llocs de treball el 2011 a 95.2000 en 2012.

El 2011 els espanyols van gastar 14.363,7 milions d'euros en cultura. Cada llar va destinar al consum cultural, en un any, 828,3 euros i 312,9 euros per persona, xifra que suposa una caiguda del 8% (1.357 milions d'euros) respecte al 2010. Els components més significatius de la despesa cultural són: llibre i publicacions periòdiques (17,6%), serveis culturals (29,8%) i equips audiovisuals i internet (45,9%).

Espanya importa més cultura que no pas n'exporta. El 2011 el valor de les exportacions culturals va ser de 708,9 milions d'euros, i el valor de les importacions va ascendir a 847,3 milions d'euros. El que més s'exporta són llibres i premsa (540,5 milions d'euros) i els principals destinataris dels productes culturals espanyols són França, Mèxic i Portugal.

El Ministeri destaca també la importància del sector cultural com a motor d'altres sectors de rellevància econòmica, com el turístic, de manera que el 15,2 % del total de viatges realitzats el 2011 (13,2 milions de viatges) per part de residents a Espanya va ser iniciat principalment per motius culturals.

A aquests, s'han d'afegir les entrades de turistes internacionals que es realitzen principalment per motius culturals, xifra que suposa el 19,7 % del total de viatges empresos per oci, esbarjo o vacances d'aquest col·lectiu, fet que suposa un augment de 2,5 punts percentuals respecte al 2010. La despesa de viatges culturals el 2011 va ser de 6.274,4 milions d’euros per als residents i de 8.522,2 milions per als turistes internacionals.

L'informe inclou també els resultats de l'enquesta d'hàbits i pràctiques culturals a Espanya 2010-2011 publicats el setembre de 2011, que indiquen  que el cinema continua sent l'espectacle cultural predilecte dels espanyols, amb unes taxes d'assistència anyal del 49,1%. El segueixen, a una certa distància, la música (25,9%) i el teatre (19%).

Al llarg del 2010, els 1.530 museus espanyols van rebre 57,5 milions de visitants. El nombre de visitants a les biblioteques va ascendir a 216 milions.

El 2011 el nombre d'espais escènics teatrals era de 1.621 (3,5 per cada 100.000 habitants) i 500 sales de concerts (1,1 per cada 100.000  habitants).

Per poder comentar aquesta entrada has d'estar registrat/da.  Nou registre

1 comentari

Font Sentías, Josep

Felicitats pel resum.... Ja anava essent hora de poder diposar de dades sobre evolució finançament. Les dades sobre ocupació per comunitats autònomes són, per si feia falta, ben aclaridores.....