Museo del Prado. Plan de Actuación 2017-2020

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

El Museo del Prado ha elaborat el «Plan de Actuación 2017-2020», un document de planificació que aborda el programa commemoratiu de tres anys de durada del Bicentenari del Museu, que serà el 19 de novembre de 2019, i que destaca per la transformació del seu model de gestió, l’ampliació i rehabilitació arquitectònica de l’espai mitjançant la incorporació del Salón de Reinos al campus, i la projecció exterior de les seves activitats, després d’una etapa sense creixement com a «consecuencia de la coyuntura económica y las políticas de austeridad del periodo 2013-2016».

El pla mostra cinc programes d’actuació que són una continuació dels ja existents en l’anterior «Plan de Actuación 2013-2016» (‘La Colección’, ‘Centro de Estudios’, ‘Las Exposiciones Temporales’, ‘El Visitante’ i ‘Prado Digital’) i també presenta el nou programa ‘Gestión de Calidad’, que vol promoure les bones pràctiques, la conducta ètica, el progrés professional i la implicació individual dels treballadors del Museu, entre altres objectius, segons els requeriments d’adequació a les normatives europees i estatals del sector públic.

El capítol «Perspectiva financiera» repassa el tancament del període 2013-2016, que es va saldar amb una recuperació econòmica fruit de l’esforç per augmentar els ingressos propis, que es van incrementar un 38%, combinat amb la retallada de despeses i el progressiu increment de l’aportació pressupostària de l’Estat, que va ser de 13.517.000 euros i va suposar un increment del 19% respecte a l’aportació de 2013.

L’estratègia financera per al període 2017-2020 preveu un increment del pressupost del 7,51%, que ha de permetre arribar fins als 50 M d’euros amb a la consolidació dels ingressos propis (calculada entorn dels 30 M d’euros), l’augment de l’assignació pressupostària de l’Estat i l’increment d’aportacions procedents de la societat civil, gràcies a la mesura de foment del patrocini que té com a base la consideració del Bicentenari com a esdeveniment excepcional d’interès públic i la futura inclusió en les pròximes lleis de Pressupostos Generals de l’Estat de la consideració de l’activitat del Museu com a «actividad prioritaria de mecenazgo».


HTML Museo del Prado. Plan de Actuación 2017-2020 (notícia de la presentació del Pla al web del Museu)

PDF Museo del Prado. Plan de Actuación 2017-2020


Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris