Influence and attraction: culture and the race of soft power in the 21st Century

Nou informe del British Council sobre les pràctiques i tendències globals en les relacions culturals internacionals i el poder tou. L’autor, John Holden, membre de l’equip de reflexió  britànic Demos, remarca la importància de la cooperació, l’intercanvi i l’enteniment mutu per sobre de la competència entre països. Considera que els governs han de ser conscients que la política i la cultura estan cada vegada més connectades i que la comunicació global és cada cop més veloç.

L’informe analitza les motivacions dels governs a l’hora de desenvolupar estratègies de política cultural internacional que poden ser ideològiques, comercials, polítiques o culturals; descriu les últimes tendències i estratègies en diplomàcia cultural i els actors que hi participen (nacions, estats, ciutats, institucions culturals i educatives, ONGs, empreses, fundacions, patrocinadors particulars, artistes...), i apunta algunes recomanacions de cara als governs:

  • Propiciar les condicions perquè puguin fluir intercanvis culturals amplis i profunds;
  • Col·laborar amb iniciatives comercials i amb el tercer sector perquè afavoreixen la innovació i eviten la dependència dels fons públics
  • Incorporar les innovacions i avenços tecnològics
  • Prestar la mateixa atenció a les estratègies orientades cap a l’interior que a les orientades cap a l’exterior per tal de contribuir al desenvolupament d’una població culturalment alfabetitzada i amb consciència global.
  • Creació d’agències independents i autònomes per a la gestió de la diplomàcia cultural ja què la intervenció directa dels govern dona lloc a suspicàcies i conflicte d’interessos polítics.
  • Prioritzar les relacions a llarg termini.

 PDF   Influence and attraction: culture and the race of soft power in the 21st Century

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris