Culture and local governance Culture and Sustainable Communities

Aquest número de la revista «Culture and local governance» està dedicat a la interacció entre cultura i comunitats sostenibles. Com a pòrtic del número, les dues investigadores, Nancy Duxbury i  M. Sharon Jeannotte exploren els concepte de cultura, sostenibilitat i governança local. Obre el monogràfic l’article de Sacha Kaghani,  Julia Hahn, entorn la qüestionable sostenibilitat social de les classes creatives de les ciutats que han apostat per aquest model (ciutat creativa). Continua amb l’article de Meg O’Shea  centre les seves reflexions sobre  la importància de l’art i la cultura en els processos de governança, ella proposa que els governs integrin les consideracions i implicacions culturals en la política per fer front als objectius de sostenibilitat. L’article següent planteja el paper de les arts i la cultura en els discursos i les pràctiques de desenvolupament sostenible com a fenomen local, a partir de l’estudi de casos (Brasil, Bulgària i Sudàfrica). Segons l’autora, Nadezhda Savova, un dels dilemes que es presenta a l’hora de comparar models diferents és la quantificació dels resultats intangibles dels projectes (transformacions emocionals, psicològiques i socials) que resulten de la participació de la comunitat. I que calen alternatives i/o indicadors complementaris dels resultats que es sumin a les estratègies de suport pel desenvolupament sociocultural. Aquesta mateixa inquietud queda reflectida en dos altres articles. Un sobre cultura i museus, a càrrec de Douglas Mostos. I l’altre de Yue Audrey, Khan Rimi i Scott Brook, en base a l’estudi de cas d’una ciutat australiana. Sue Clark i Gilmour Jane fan una anàlisi del desenvolupament intercultural comunitari d’una associació africana de joves. Santi Martínez i Joaquim Rius presenten el PECCat, un model de planificació que combina l’establiment d’un esquema espacial global de provisió universal de serveis culturals a Catalunya amb l’atenció a les singularitats locals que emergeixen mitjançant els plans locals. El dos articles següents, de María Stanborough i de Matjaz Ursic, tracten també la planificació cultural però en l’àmbit municipal.

Culture and local governance  Vol. 3, núm. 1-2, 2011 Culture and Sustainable Communities

Editorial/Éditorial

Introduction: Culture and Sustainable Communities  Nancy Duxbury, M. Sharon Jeannotte 

Articles

Creative Cities and (Un)Sustainability: From Creative Class to Sustainable Creative Cities  Sacha Kagan, Julia Hahn 

Arts Engagement with Sustainable Communities: Informing New Governance Styles for Sustainable Futures Meg O'Shea

Arm's Length and 'Hand-shake' Policies: Community Arts Alternatives to Outcome-based Development (Insights from Brazil, Bulgaria, and South Africa) Nadezhda Savova 

Working with Recently Arrived Horn of Africa Youth: An Intercultural Partnership Approach to Community Cultural Development Sue Clark, Jane Gilmour

Cultural Planning and Community Sustainability: The Case of the Cultural Facilities Plan of Catalonia (PECCAT 2010-20) Santi Martínez i Illa, Joaquim Rius i Ulldemolins                        

Local Agenda 21 and Culture: Lessons from the Czech Republic Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Pavel Bednář

The Link Between: Culture and Sustainability in Municipal Planning Maria Stanborough

The Diminished Importance of Cultural Sustainability in Spatial Planning: The Case of Slovenia Matjaz Ursic

Culture and Museums in the Winds of Change: The Need for Cultural Indicators Douglas Worts

Developing a Local Cultural Indicator Framework in Australia: A Case Study of the City of Whittlesea Audrey Yue, Rimi Khan, Scott Brook