El Govern i el sector dels videojocs acorden 60 actuacions per accelerar-ne el posicionament a Catalunya


Entre les mesures hi ha millorar el coneixement social dels jocs i fomentar el talent. Catalunya compta amb 200 empreses desenvolupadores del videojoc, ocupa prop de 4.000 professionals i concentra el 50% d’empreses, volum de facturació i de professionals de tot l’Estat Espanyol
 

El Govern i el sector dels videojocs han presentat una bateria de 60 actuacions per accelerar el posicionament social i estratègic del videojoc a Catalunya. Durant l’acte ‘Passem Pantalla: els videojocs es manifesten’ al centre IDEAL la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el conseller d’Empresa, Roger Torrent, han presentat el treball fet a la taula del videojoc, el catàleg d’empreses catalanes de videojocs 2022 i el Llibre Blanc del videojoc.
 

La Taula del Videojoc
 

La Taula del videojoc és l’espai de concertació entre el sector i la Generalitat de Catalunya. Ha consensuat una bateria d’actuacions a desenvolupar per a accelerar les polítiques de suport al videojoc des de totes les seves dimensions: consolidar l’actual ecosistema; fomentar el creixement sostingut, l’atracció de talent i la presència de dones professionals; millorar l’encaix de la formació professional i universitària; potenciar la internacionalització de les empreses i els videojocs catalans i oferir formació i eines per a un millor finançament del sector.

Nascuda l’any 2019 a instàncies del Parlament de Catalunya i en el marc de desenvolupament del Pacte Nacional per a la Indústria, la Taula ha realitzat treballs durant tres anys en què han participat una cinquantena de persones del sector. Quan es va posar en marxa la Taula, es van identificar fins a 8 àmbits en funció de les necessitats prioritàries del sector per al desenvolupament dels treballs: finançament, internacionalització, talent, gènere, salut, gamificació, e-sports i visió empresarial. La feina d’identificació de necessitats ha conclòs amb la concreció d’una bateria tancada de 60 actuacions encaminades totes elles a consolidar i fer créixer l’ecosistema català del videojoc. Totes elles han estat calendaritzades i s’ha establert un calendari i els responsables per a la seva execució. Entre d’altres, la Taula del Videojoc ha identificat les següents mesures:
 

 • Millora del coneixement del sector per part de la ciutadania mitjançant la difusió de la realitat i l'existència del sector a Catalunya al públic general.
   

 • Creació d’un espai d’informació i recursos a disposició de les empreses i els professionals (formació, ajudes, oportunitats,...) que serveixi alhora per reforçar la difusió envers la ciutadania però també com a plataforma de difusió internacional.
   

 • Estructurar i enfortir l’ecosistema mitjançant l’organització de trobades entre professionals del sector.
   

 • Dinamitzar el talent al territori mitjançant l'organització o el foment d'esdeveniments, incubadores i altres iniciatives.
   

 • Visibilitzar els aspectes positius dels videojocs com per exemple el foment de l’activitat física, els aprenentatges, la socialització i també els serious games o les diferents aplicacions de la gamificació.
   

 • L’impuls d'un programa de mentories per a empreses per ajudar en la seva creació, professionalització i internacionalització.
   

 • L’impuls de mesures encaminades a la millora dels plans d’estudis universitaris i a l’impuls de la Formació Professional dual i continua, per trobar un millor encaix entre els professionals formats i les necessitats de les empreses i a la permanent actualització per a professionals del sector.
   
   

 Campanya de comunicació ‘El videojoc és cultura’ creada per l’estudi barceloní Soon in Tokyo | ACN
 
 

200 estudis a Catalunya
 

Durant l’acte s’ha presentat el Catàleg d’Empreses Catalanes de Videojocs 2022, una publicació trilingüe per difondre, a fires internacionals i a Internet, la riquesa de la indústria del videojoc catalana. Segons apunta el document, actualment es comptabilitzen 200 estudis de videojocs, xifra que representa un augment del 54% respecte a l’any 2016.
 

El sector creix
 

En la mateixa línia, s’ha presentat el Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2021, una radiografia de l’estat del sector i els reptes imminents elaborada en col·laboració amb DEV, Associació Espanyola d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs. Segons han explicat, el llibre blanc permet constatar que les xifres pateixen un creixement des de 2016. En concret, la facturació ha crescut des dels 319 MEUR fins als 552 MEUR en cinc anys (+73%). Les 200 empreses analitzades ocupen fins a 4.000 persones dels quals un 25% són dones, tot i que els darrers anys hi ha hagut un creixement amb un 7% més de presència femenina a les empreses del videojoc.

Pel que fa al perfil professional, prop del 45% desenvolupen tasques relaciones amb l’art, un 28% es dediquen a gestió empresarial, un 21% a programació i un 7% a altres feines. El sector professional del videojoc a Catalunya és jove perquè un 91% de professionals són menors de 45 anys i un 41% del total és menor de 30 anys. De fet, durant el curs acadèmic 2020-2021 hi havia al voltant 1.330 estudiants de videojocs a les universitats de Catalunya. A més a més, també han crescut les versions en català de videojocs produïts a Catalunya que s’enfila fins al 54%, un creixement de l’11% en comparació amb l’any 2016.

Finalment, durant l’acte s’ha presentat la campanya de comunicació ‘El videojoc és cultura’. La iniciativa vol millorar la percepció de la ciutadania respecte els videojocs, posant èmfasi en conceptes com la creativitat, l’oportunitat professional, la formació, l’art, el desenvolupament empresarial, l’economia digital o la col·laboració i les comunitats de jugadors i jugadores.


 

Tota la documentació presentada a l’esdeveniment es pot consultar a culturadigital.blog.gencat.cat/videojocscatalans/.

  
 

_________________________________________________________________________________________

La informació procedeixen de les webs i canals de comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya