La cultura: un sector curt de coneixement?

Des  de l'any 2001 s'ha estat utilitzant a Catalunya un classificació que estableix les activitats d'alt valor afegit com "aquelles que incorporen un elevat grau de tecnologia (en el cas de la indústria) i/o una major intensitat de coneixement en el cas dels serveis". Aquesta classificació incorpora bona part de les activitats del sector cultural i creatiu, però de forma sorprenent no inclou els epígrafs 90 i 91 corresponents a activitats que suposen el moll de l’ós del sector com les “activitats de creació, artístiques i d’espectacles” (90) i biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals (91). Unes activitats que per contra si que inclou la classificació NACE-2 utilitzada per EUROSTAT.: En fi, que un sector deprimit, retallat i ivatitzat es queda desclassificat i “curt de coneixement” ESPURNES

Twitter: @mogaitnas