Cultcities (aPortada)

PROJECTE:  Cultcities

ENTITAT:  aPortada

WEB:  http://www.aportada.com/es

DESCRIPCIÓ: Aportada impulsa CultCities, una solució per a la gestió dels públics culturals. El sector cultural i les administracions municipals tenen a l’abast cada dia els registres objectius per a la seva base de dades, tot i que és habitual que la informació que es recull no sigui adequada i que les dades estiguin disperses i no es creuin. La comunicació amb els públics serà eficient quan en coneguem els interessos i puguem analitzar una correcta segmentació.

Els objectius d’aquesta iniciativa són conèixer les preferències i costums culturals dels públics a través d’enquestes específiques, gestionar i tractar les dades per tal de segmentar la comunicació, compartir dades i anticipar la gestió pel que fa a programació, comunicació, difusió, publicitat, polítiques de preus.  

Fitxa tècnica en pdf