Innocultura

INNOCULTURA és un projecte pilot i experimental del Centre Tecnològic LEITAT, membre de Tecnio,  que té com a objectiu apropar la cultura de la Innovació al sector de les entitats i indústries culturals i creatives de la ciutat de Terrassa.

Mitjançant tot un seguit d’activitats gratuïtes i obertes tant a professionals del sector com a qualsevol persona interessada en el món de la cultura, INNOCULTURA vol fomentar el creixement  del teixit cultural de la ciutat apostant per un model col·laboratiu entre les empreses i organismes que hi formen part per tal de buscar, conjuntament, solucions innovadores a problemàtiques comuns.

Per aconseguir aquest objectiu, INNOCULTURA  ha creat els següents mecanismes:

# XARXA_ la web, el bloc i el Twitter INNOCULTURA faciliten la interacció entre els diferents actors que intervenen en el projecte. En ells es recullen notícies, recursos, opinions, agenda d’activitats, etc, que puguin ser interessants pel sector. 

# FORMACIÓ_ seminaris i tallers gratuïts, tant presencials com on-line, que tractaran temàtiques innovadores.

# CONCEPTLAB_ espai obert del Centre Tecnològic LEITAT que té com a objectiu millorar la competitivitat mitjançant la transferència tecnològica i de coneixement. En ell es proposen definicions innovadores per a productes, serveis, processos i models de negoci.

# INNOCINEMA_ Primer Cicle de Cinema sobre Innovació de la ciutat de Terrassa. Al llarg de quatre setmanes es programaran pel·lícules  amb temàtica vinculada a la cultura de la innovació.

# PLATAFORMA iNNOCULTURA_ formada per les entitats més representatives del sector de la cultura de la ciutat de Terrassa. La seva funció és la d’exercir com a observatori amb la finalitat de detectar necessitats i problemes de caire social i analitzar de quina manera la cultura pot intervenir-hi.

Més informació:

Twitter: @innocultura

Mail: innocultura@leitat.org

Web: http://innocultura.leitat.org/

El projecte INNOCULTURA ha rebut el suport del