La innovació aplicada al desenvolupament: la creació de valor per a la cultura, l’economia creativa i el turisme

Brasil és un país en plena efervescència econòmica i cultural, amb unes perspectives de creixement molt grans, especialment en el comerç exterior i en sectors com el turisme, el medi ambient, l’energia, el transport o la indústria. L’economia brasilera representa el 40% del PIB de Llatinoamèrica i segons les previsions del Banc Mundial, en el decurs de les properes dècades es situarà entre les majors economies del món, juntament amb Xina, Estats Units, Índia i Mèxic. Aquesta vitalitat econòmica de Brasil coincideix amb la celebració de grans esdeveniments internacionals com els Jocs Olímpics de 2016 o el Mundial de Futbol l’any 2014. Aquest escenari ofereix interessants oportunitats a les empreses tecnificades i amb una alt grau d’experiència. Fer un salt a la internacionalització és una qüestió que ja no es discuteix avui dia. És un fet real i necessari per a la competitivitat empresarial.

Des de Barcelona Media aquesta competitivitat internacional en el cas de Brasil ha estat entesa sempre des de l’òptica de la col·laboració entre equips de totes dues bandes de l’oceà.  Una col·laboració que va néixer fa més de 5 anys amb la idea de treballar junts en el desenvolupament de projectes vinculats amb les industries creatives, el turisme, la cultura i la implantació tecnològica.

Després d’un temps de rodatge, aquesta col·laboració s’ha concretat i enfortit amb la formació, l’any 2012, d’una seu a la ciutat de Salvador de Bahia: Barcelona Media Inovação Brasil (BMiB). Les estretes relacions entre els equips de Barcelona i Salvador ha donat fruit en la posada en marxa de grans projectes de desenvolupament del sector turístic (com el Pla de Desenvolupament Turístic de la Regió de Brasil Central) o la celebració d’una conferència internacional el març de 2013 sobre innovació i desenvolupament. Aquest encontre va ser, sobretot, un exercici pràctic del model d’actuació que es proposa BMiB: sumar l’experiència i les habilitats de Barcelona i de Brasil per al desenvolupament de solucions innovadores.

Des del nostre punt de vista, la creativitat, el coneixement, la innovació i la tecnologia són considerats com els principals drivers del desenvolupament social, cultural i econòmic. Per això, creiem en la necessitat d’impulsar la R+D+i, de desenvolupar nous productes i plataformes, de promoure nous usos socials i culturals, i avançar en la creació d’un nou marc institucional i organitzatiu.

http://www.barcelonamedia.org/

Podreu conèixer en directe els projectes de Barcelona Media a les Jornades Interacció dels propers 8, 9 i 10 de maig. Consulteu el programa complet de les jornades aquí