Quan la ciència i la cultura es donen la mà

Observatori basc de la cultura
 

Sobre la relació entre ciència i cultura se n’ha parlat extensament a Interacció, concretament en el marc de les Jornades celebrades l’any 2017.


Amb la publicació de l’informe La ciencia en el marco de las políticas culturales, l’Observatori Basc de la cultura torna a posar en relleu la importància del diàleg entre ambdues disciplines. Concretament, aquest document té per objectiu integrar la ciència en les polítiques i l’agenda cultural, realçant els seus punts en comú sense oblidar les divergències també presents.


Després de fer una breu aproximació històrica de l’estreta relació inicial entre ambdós àmbits, seguida de la posterior diferenciació  i fins i tot confrontació que ha arribat fins als nostres dies, aquest document recull i esmenta les iniciatives ja existents que, a dia d’avui, vinculen ciència i cultura.  Finalment, ofereix un seguit d’orientacions encaminades a integrar la ciència en l’agenda cultural.

 


L’observatori advoca per la superació de la fragmentació institucional com a requisit indispensable per tal d’arribar a aconseguir una integració real, i defensa la divulgació científica en el camp de l’educació informal mitjançant plataformes i agents culturals (més específicament museus) com la forma de vinculació més idònia. Els museus, els centres d’investigació i les universitats tenen el potencial per convertir-se en agents motor des dels quals treballar aquesta integració i reforçar la intermediació entre professionals dels camps de l’art, la ciència i la tecnologia. Pel seu cantó, l’àmbit de les arts i el patrimoni poden constituir-se com com espais potencialment aliats per a la divulgació científica, la promoció de debat i la participació ciutadana, adquirint per tant un paper d’intermediaris.
 

Certament, aquesta és una qüestió de creixent interès, si bé cal tenir present una de les argumentacions que dóna inici a aquest informe: malgrat tractar-se d’un interès cada cop més generalitzat, la vinculació entre ciència i cultura no té una presència prou rellevant dins l’àmbit de les polítiques culturals, i s’ha de seguir treballant per incentivar-la i promoure noves iniciatives al respecte.
 

Recuperant la proposta que fa John Brockman al seu llibre La tercera cultura, l’argument queda encara més clar:
 

És insostenible que els humanistes segueixin mantenint actituds distants i fins i tot contràries a la ciència i basades exclusivament en tradicions literàries, essent necessari que coneguin els avenços científics més recents i els reptes principals de la ciència. Al mateix temps, també és insostenible un desenvolupament de la ciència i la tecnologia com professionals sense formació humanística i, específicament, sense formació en els caps de la història, la filosofia i l’ètica.


PDF    La ciencia en el marco de las políticas culturales

HTML La ciencia en el marco de las políticas culturales

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris