Població ocupada en el sector cultural. EPA. I/2018

La població ocupada en el sector cultural a Catalunya és de 166,9 milers de persones en el primer trimestre del 2018, xifra que es tradueix en una variació interanual de l’1,4%. Per sexe, l'ocupació en aquest sector mostra un increment interanual del 9,2% en el cas de les dones i un decrement del 3,5% en el cas dels homes. Per situació professional, la població assalariada puja un 6,1% i la no assalariada disminueix un 6,6%. El sector cultural aplega el 5,1% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en el sector cultural ha crescut un 0,7% respecte a un any enrere i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,9%.
 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. II 2015–I 2018

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. II 2015–I 2018


La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.


Més informació: Població ocupada en el sector cultural


Font : Idescat


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris