Expansió dels drets culturals associada a les activitats artístiques

Karima Bennoune | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos   

Aquest és el quinzè informe de la Relatora Especial sobre drets culturals, Karima Bennoune, es centra en com facilitar l’exercici ple dels drets humans mitjançant les activitats artístiques i culturals. Serà presentat al Consell de Drets Humans de l’Organització de Nacions Unides en el seu 37è període de sessions d’aquest organisme intergovernamental entre febrer i març d’aquest 2018.

Karima Bennoune és l’experta independent que l’any 2015 va substituir a Farida Shaheed al càrrec de la Relatora Especial per a l’esfera de drets culturals. El mandat assumit per aquest càrrec té l’objectiu de promocionar les condicions que permetin a tots i totes sense discriminació, accedir, participar i contribuir a la vida cultural de forma continuada. El text es basa en una “exposició sobre com les activitats realitzades en el món de l’art i la cultura poden ajudar considerablement a crear, desenvolupar i preservar unes societats en les que es facin efectius, cada cop més, tots els drets humans”.

La Relatora Especial sobre drets culturals de l’ONU, Karima Bennoune, desenvolupa la temàtica de com facilitar l’exercici ple dels drets humans mitjançant les activitats artístiques i culturals. Remarca que les activitats i pràctiques que caminen cap a societats més pacífiques i inclusives tenen un compromís social per part d’artistes i professionals de la cultura; però que aquesta característica no és pas una obligació, de fet remarca que l’activitat cultural tot i que estigui allunyada d’aquest compromís específic també genera millores socials degut al seu valor intrínsec. El valor extrínsec de les activitats culturals que responen a un compromís social es relacionen amb el dret de participació en la vida cultural i amb el dret a la llibertat d’expressió, encarant així tant la democratització de la cultura com la democràcia cultural.

L’informe destaca algunes aportacions rellevants pel que fa a la millora social i posa exemples molt interessants que han explorat la consecució d’objectius relacionats amb la creació, desenvolupament i manteniment de societats pacífiques i inclusives.  Presentem en format breu les grans temàtiques abordades, en format d’objectius, que es plantegen a l’informe acompanyades d’alguns exemples de referència.
 

  • Enfortiment de la resiliència 
  • Dol pel que s’ha perdut – associat a projectes de memòria històrica.
  • Restabliment de la confiança i foment de la reconciliació 
  • Reconèixer la injustícia i afrontar-la – relacionat amb la reconciliació.
  • Imaginar nous futurs i donar-los cos


Per a poder seguir aquests objectius l’informe planteja la necessitat de legitimar als interessats que poden ser els artistes, professionals de la cultural, institucions i població beneficiaria. A més a més també cal facilitar i maximitzar l’efecte positiu d’aquestes iniciatives que responen a compromisos socials a partir del respecte complet als drets humans, el reconeixement de la participació i del context concret, el cultiu d ela diversitat i la lluita contra la discriminació  i la formulació de plans clars que prevegin avaluacions.


«La humanidad se dignifica, restaura y reimagina a sí misma creando, viviendo, conservando y reformando su vida cultural y artística


PDF – «Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales – 4 de enero de 2018»

HTML –  «Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales – 4 de enero de 2018»


 Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris.