Who participates and how much? Explaining non-attendance and the frequency of attending arts and heritage activities

Mart Willekens, John Lievens| Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, volume 56, June 2016

Aprofitem aquesta entrada per presentar-vos Poetics, una revista de recerca teòrica i empírica sobre cultura, comunicació i arts, que recull articles realitzats des de les òptiques sociològica, psicològica i econòmica, i recordar-vos que podeu consultar les novetats del catàleg de revistes al nostre compte de Pinterest i, si sou membres d'Interacció, contactar-nos a cidoc@diba.cat si voleu disposar d’algun dels articles.

El número 56 d’aquesta publicació presenta l’article «Explicant la no assistència i la freqüència d’assistència a activitats artístiques i patrimonials», un estudi empíric desenvolupat a Flandes que ofereix coneixement sobre els mecanismes que influencien la participació en activitats culturals, analitzant dimensions com el capital cultural, les possibles barreres d’accés existents o com aspectes relacionats amb el gènere podrien determinar la participació. Es parteix d’una diferenciació específica entre el no-públic i aquelles persones que mostren cert interès per participar-hi i s’hi analitza com aquelles persones que no compten amb el suficient capital cultural i social troben dificultats per esdevenir públic actiu.

L’article indica que, malgrat que es duguin a terme mesures per combatre les barreres de tipus financer o la manca de temps per atreure el públic latent – com una reducció dels preus o facilitar uns horaris d’accés més flexibles -, aquestes no tindrien un gran impacte en l’augment de la participació i, especialment, no captarien nous públics.

Els resultats empírics d’aquest estudi demostren que la demanda d’activitats culturals és relativament poc dependent del preu de l’oferta, el que explicaria que la tendència a participar-hi no és massa sensible a canvis en els preus. Quelcom similar ocorre amb el factor temps, ja que els participants habituals estarien acostumats a fer esforços per integrar els horaris existents en les seves agendes.

L’estudi fa referència a qüestions de gènere, destacant el fet que les dones no hi participen tant com els homes, però que aquelles que treballen a temps complet ho fan amb més freqüència, pel que els autors suggereixen que les aquestes dones tendeixen a invertir més capital cultural en estratègies d’acumulació de capital que aquelles que tindrien compromisos de tipus familiar.


 

HTML Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts. Volume 56.
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris