Ciutats en venda! Expulsió i reconquesta dels centres urbans

Daniel Sorando i Álvaro Ardura | Los Libros de la Catarata

Primer va ser Nova York. Galeries d’art, botigues de roba vintage i muffins van esborrar els contrastos de l’East Village i els voltants. Després, però, aquest fenomen s’ha estès pels barris de ciutats de tot el món. «First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades» fa un recorregut en l’espai i el temps, ambientat amb les cançons i poemes de mites com el desaparegut Leonard Cohen, per les grans ciutats occidentals que estan assimilant aquest procés: la gentrificació.

Al llarg de diversos capítols els autors recreen les etapes que comprèn la gentrificació en alguns dels barris històrics que l’estant vivint, amb especial atenció a les ciutats espanyoles. És el cas del Raval de Barcelona, El Cabanyal de València, Lavapiés i Malasaña a Madrid o La Magdalena a Saragossa.

Els processos de gentrificació són repetitius i segueixen un mateix patró, la constant conquesta dels espais estigmatitzats i marginats dels centres urbans. Les fases inclouen l’abandonament i degradació dels barris centrals, l’estigmatització i desplaçament dels veïns, la intervenció tardana del govern per iniciar la regeneració ―o exorcisme― urbà, la mercantilització dels espais i la transformació de la composició social del lloc, ara revaloritzat per una classe mitjana i alta innovadora que busca la singularitat i la centralitat d’aquests barris.

En el  llibre, amb tot, s’observen moviments de resistència i alternatives a la gentrificació, de la mà d’experts com David Harvey, que caldrà valorar en relació amb els nostres entorns més propers; la unificació dels col·lectius que reclamen el control de la urbanització i la producció dels barris que habiten, parant atenció a polítiques de sostenibilitat ambiental, inclusió i accessibilitat, és una de les propostes essencials per aturar la perpetuació dels processos de  «destrucció creativa» del teixit urbà.


 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació.


 

Inicieu sessió registreu-vosper a enviar comentaris