Implica a tu público: una eina bàsica per fer-lo partícip

Alan Brown, Rebecca Ratzkin | Asimétrica

Amb l’objectiu d‘ajudar estudiants i gestors culturals hispanoparlants a connectar millor amb els seus públics, l’equip d’Asimétrica acaba de traduir al castellà l’obra «Making sense of audience engagement», una obra que revisa els esforços de les organitzacions sense ànim de lucre per implicar el seu públic en experiències artístiques amb un impacte més gran.

Malgrat haver estat publicada originalment el 2011 en un àmbit que avança i canvia ràpidament, aquesta publicació esdevé encara una eina bàsica per organitzar un programa d’accions coherent, a través de bases teòriques, per la inclusió del públic de les organitzacions artístiques.

Per aconseguir-ho, l’obra es recolza en el model de l’arc de la implicació ( que permet incloure una àmplia  varietat de programes per fer partícip al públic abans, durant i després de l’experiència artística) i el cicle de la implicació (el procés mitjançant el qual les organitzacions planifiquen, executen i avaluen els seus programes d’implicació) i ofereix suport gràfic i eines per segmentar fàcilment els públics, segons la seva manera d’implicar-se. 

La metodologia presentada integra el màrqueting, la formació i la programació artística per construir un programa d’accions òptim i aconseguir el màxim impacte en els assistents a esdeveniments artístics.


 

PDF Implica a tu público: una eina bàsica per fer-lo partícip

HTML Implica a tu público: una eina bàsica per fer-lo partícip


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris