Informe diagnòstic de les arts escèniques aplicades a Catalunya

Jordi Baltà, Eva Garcia | Observatori de les Arts Escèniques Aplicades (OAEA)

L’any 2014 l’Institut del Teatre va impulsar la creació d’un Observatori de les Arts Escèniques Aplicades amb especial atenció als àmbits de la comunitat, l’educació i la salut. En aquest context, ha encarregat l’elaboració d’aquest informe de diagnòstic sobre la situació de les arts escèniques aplicades a Catalunya amb la voluntat d’ajudar a orientar les activitats futures de l’Observatori.

L’informe té per objectiu definir el marc conceptual de les arts escèniques aplicades a Catalunya i analitzar la situació actual de les entitats i institucions que treballen en aquest àmbit. També es prenen en consideració tendències i referències significatives observades a la resta de l’Estat i a escala internacional. Així, s’hi analitzen les fortaleses, debilitats i tendències generals en els àmbits de la formació, el desenvolupament professional, la creació, la producció, la difusió, el treball en xarxa, les polítiques públiques i la generació i transferència de coneixement. L’informe inclou també conclusions i recomanacions adreçades a l’Institut del Teatre i a l’Observatori de les Arts Escèniques Aplicades per tal que pugui definir un programa de treball a mig termini (quatre anys).  

L’informe se centra principalment en el teatre i la dansa, encara que s'hi aborden de manera puntual qüestions relacionades amb el circ o la música. Metodològicament, el diagnòstic s’ha realitzat a partir d’una anàlisi bibliogràfica i conceptualització preliminar del sector i dels criteris de qualitat; d’informació sol·licitada a professionals, entitats i institucions sobre vinculació o suport a projectes o iniciatives relacionades amb les arts escèniques aplicades; d’entrevistes semiestructurades a professionals de i reunions ‘focus group’ amb entitats, equipaments, festivals i professionals significatius. I l’elaboració d’aquest informe final.


 

PDF Nous entorns de creació i intervenció: informe-diagnòstic de les arts escèniques


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris