Llibre Blanc de la Cultura del Baix Llobregat

Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat (CECBLL)

El projecte Llibre Blanc de la Cultura del Baix Llobregat, va ser un encàrrec fet al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per part de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, que servís com a referent metodològic i instrument de gestió, d’acord amb la visió estratègica de l’Institut Ramon Muntaner  —que és la Fundació de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana— de disposar d’un informe d’aquestes característiques a totes les comarques de Catalunya. En el context de celebració dels 40 anys d’existència del CECBLL, l’elaboració del Llibre Blanc ha representat una l'anàlisi de la situació de la vida cultural de la comarca i la reflexió sobre les possibilitats d'acció de cara al futur.

El procés de treball i la metodologia emprada en la confecció del Llibre s’han definit a partir d’un conjunt d’objectius concretats per a un millor coneixement de les pràctiques i polítiques culturals, dels seus agents i de les persones usuàries i, en síntesi, de tots aquells aspectes referits a les activitats culturals que es desenvolupen a la comarca. Assolir aquests objectius  ha de permetre, en un futur immediat, dotar la comarca d’una diagnosi sobre l’esta actual de la cultura útil per facilitar als agents culturals propostes per fer polítiques culturals més eficients i rendibilitzar al màxim els serveis culturals del Baix Llobregat.

     

Els objectius del present informe són:

  1. Descriure els serveis culturals de la comarca i dels seus pobles, per obtenir un coneixement global de la situació actual de la cultura a la comarca.
  2. Conèixer les polítiques i les pràctiques culturals dels diferents pobles de la comarca, concretant la tipologia d’activitat, les programacions i la freqüència.
  3. Identificar els principals agents que promouen les activitats culturals a la comarca i als seus municipis.
  4. Definir el perfil dels usuaris culturals de la comarca i concretar quins hàbits culturals practiquen.
  5. Analitzar temàticament les diferents ofertes culturals de la comarca i dels seus pobles, tant les referides a festes populars i tradicionals (festa major, tradicions locals...) com les que podem situar en l’àmbit cultural o del coneixement (arxius, museus, biblioteques, teatre, música...).
  6. Investigar el reptes actuals de les activitats culturals del territori: fortaleses i debilitats.
  7. Concretar una diagnosi de la situació actual de la cultura al Baix Llobregat que permeti en un futur fer propostes per millorar l’oferta cultural comarcal.
  8. Difondre i compartir les bones pràctiques culturals detectades.
  9. Promoure la cooperació i la coordinació entre diversos pobles, creant xarxa entre les entitats i les institucions, en projectes i programacions cultural com ara els cicles de teatre, de música, de dansa o de cinema.
  10. Avançar en la implementació de la cultura com a vector econòmic generador de cohesió social.

En aquests moments ja s'ha engegat la segona fase de recerca, que vol fer una crida a la participació als diferents agents implicats en la producció, la programació i el consum cultural.

     


 

PDF  Llibre Blanc de la Cultura del Baix Llobregat

     


 Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris