Impactes econòmics, culturals, socials i medi ambientals del patrimoni cultural europeu

Cultural Heritage Counts for Europe | Cultura. Comissió Europea

Informe que presenta els resultats del projecte Cultural Heritage Counts for Europe, desenvolupat entre 2013 i 2015 amb el suport de la Comissió Europea, i que té per objectiu mostrar amb dades i evidències el valor del patrimoni cultural i el seu impacte en l’economia, la cultura, la societat i el medi ambient europeu. Aquest projecte vol demostrar el valor i el potencial del patrimoni cultural com a recurs estratègic per a una Europa sostenible; augmentar la consciència pública sobre aquest recurs i presentar recomanacions estratègiques per al seu desenvolupament. Així mateix, el projecte també vol aportar arguments demostrables i persuasius per tal de convèncer els responsables polítics europeus sobre els múltiples beneficis d’invertir en patrimoni cultural. L’informe que aquí us presentem recopila la recerca  quantitativa i qualitativa desenvolupada pels diversos estats membres de la Unió Europea sobre els impactes del patrimoni cultural. L’informe mostra també com les diverses experiències històriques de cada un dels països han generat diferents actituds a l’hora d’avaluar aquest patrimoni.

Aquest informe final del projecte Cultural Heritage Counts for Europe, liderat per Europa Nostra i que compta amb la participació d’ENCATC, Heritage Europe; The Heritage Alliance from England, The International Cultural Centre (Polònia) i The Raymond Lemaire International Centre for Conservation (Bèlgica), s’estructura en tres nivells de recerca: el macro, on s’estableix el marc teòric, l’anàlisi dels principals discursos sobre l’impacte del patrimoni cultural i es revisa la literatura internacional i els indicadors qualitatius i quantitatius emprats per mesurar aquest impacte. A continuació, s’hi presenta la recerca recopilada a escala meso i es fa un mapeig dels principals estudis sobre l’impacte econòmic, social, cultural i mediambiental del patrimoni cultural als estats membres de la UE. Aquests estudis inclouen documents i articles publicats a revistes acadèmiques, informes de projectes de recerca i altres publicacions. L’informe es completa amb un Annex dedicat al nivell micro on s’hi analitzen en detall dos casos concrets d’exemples exitosos desenvolupats a Polònia i a Bèlgica.

El projecte té també altres objectius específics com són crear una xarxa d’experts europeus sobre aquestes qüestions; augmentar les capacitats de cooperació i de treball en xarxa de l’ampli ventall d’organitzacions involucrades en la conservació del patrimoni cultural europeu; fomentar la comunicació i la col·laboració entre professionals a escala local, estatal i europea i involucrat també a les institucions educatives; generar un corpus d’idees i dades sobre els múltiples beneficis de desenvolupar una veritable estratègia en matèria de patrimoni cultural; identificar mancances informatives i àrees d’interès per a futures recerques, i, establir protocols i metodologies per a una gestió òptima de les col·leccions de dades, que permetin establir tendències, actualitzar indicadors i variar mesures al llarg del temps.

PDF Cultural Heritage Counts for Europe - full report

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris