Convocatòria de propostes sobre turisme industrial i cultural

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria europea dirigida a finançar projectes de cooperació de suport a productes turístics transnacionals basats en el patrimoni industrial i cultural europeu.
La present convocatòria no presenta gran diferències respecte de l'any passat tret que agrupa dos àmbits (turisme industrial i cultural i turisme accessible) amb dues prioritats temàtiques.

La prioritat temàtica de turisme industrial i cultural té com a objectiu complementar les polítiques regionals i nacionals mitjançant la cooperació transnacional i les iniciatives conjuntes que tinguin com a finalitat el disseny de productes innovadors transnacionals en els àmbits del turisme cultural i industrial. Els projectes han de contribuir a diferenciar l'oferta turística europea capitalitzant i donant valor afegit al patrimoni cultural comú i donar suport a la recuperació econòmica i a la creació de llocs de treball en regions industrials en declivi, mitjançant projectes de cooperació transnacional i interregional en el camp del turisme.

Els projectes han de complir els següents requisits:

 • Ser temàtics: el producte turístic transnacional s'ha de concebre al voltant d'una temàtica comuna relacionada amb el patrimoni cultural i industrial i clarament identificable.
 • Ser tècnica i financerament sostenibles: la proposta ha de definir com es mantindrà i desenvoluparà un cop s'acabi el projecte, tant a nivell tècnic com financer.
 • Crear impactes mesurables, definint els resultats esperats i els indicadors que s'utilitzaran.
 • Ser transnacional. El producte ha de tenir una dimensió europea, implicant a un mínim de 5 socis d'un mínim de cinc països diferents. Com a mínim 2 dels socis han de PIMEs.
 • Donar visibilitat a la implicació de la Unió Europea al projecte.

En particular, es prioritzaran projectes basats en:

 • Combinació de patrimoni industrial i indústries vives (visita d'empreses i els seus museus).
 • Productes al voltant de figures històriques conegudes mundialment (europees o que hagin viscut a Europa).
 • Productes al voltant del patrimoni marítim i costaner.
 • Productes adreçats a les diàspores (p.e. visites als llocs dels ancestres).
 • Rutes ‘espirituals'.
 • Rutes gastronòmiques que es puguin construir al voltant d'una narrativa europea.
 • Rutes que comencin o acabin fora d'Europa.
 • Turisme d''experiències'.

El pressupost total de la convocatòria és de 1.650.000€, dels quals 1.000.000€ es destinaran a la prioritat de turisme industrial i cultural . La subvenció màxima per projecte serà de 250.0000€, per tant, indicativament s'aprovaran uns 4-5 projectes en aquesta prioritat. Representarà un màxim del 75% del cost total. La durada màxima dels projectes serà de 18 mesos. La data límit de presentació de propostes és el 21 d'octubre de 2014.

Font:  Butlletí dels governs locals i Europa #19

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris