L’enjeu culturel : la réflexion internationale sur les politiques culturelles 1963-1993

Laurent Martin ׀ La Documentation Française

Obra que analitza i destaca la importància del paper que va jugar el Servei d’Estudis i Recerca (SER) del Ministeri d’Afers Culturals francès durant el període que va ser dirigit per Augustin Girard, entre 1960 i 1990, dins el marc de reflexió internacional sobre les polítiques culturals. Segons l’autor, es tracta d’una història poc explicada que il·lustra un moment d’expansió i gran influència de model francès de política cultural a Europa i a la resta del món.  L’obra aborda aquesta anàlisi del punt de vista de la comunitat internacional i es fixa també en el paper actiu que hi van jugar la Unesco i del Consell d’Europa.  

Així, «L’enjeu culturel : la réflexion internationale sur les politiques culturelles 1963-1993» proporciona una història de la doctrina d’aquestes dues institucions al servei del desenvolupament de les polítiques culturals i una anàlisi detallada del paper del SER i de la seva important contribució a les reflexions, debats, objectius i mètodes i instruments de planificació, gestió i avaluació de les polítiques públiques de la cultura, així com en la seva legitimació.  El llibre destaca el paper de lideratge intel·lectual i organitzatiu del SER i la seva contribució al desenvolupament d’una veritable xarxa internacional fonamentada en una idea de la cultura com a servei públic que pot contribuir a millorar el present i el futur de les persones dins un marc de democràcies liberals. Les anàlisis mostren també la singularitat del model francès defensat per Augustin Girard i dona a conèixer tant els seus avantatges com les seves limitacions.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris