Anuario AC/E de cultura digital 2014. Focus: artes escénicas


Acción Cultural Española (AC/E)
 

Primera edició d’aquest Anuari que analitza les últimes tendències digitals i com les tecnologies canvien la manera de dissenyar, produir i exhibir cultura a l’Estat Espanyol. També fa prospectiva sobre el futur immediat. L’anuari neix amb l’objectiu d’ajudar als professionals de la cultura a comprendre millor com, a on i quan incorporar les noves tecnologies a les seves organitzacions culturals. Cada edició inclourà un apartat específic amb bones pràctiques en matèria de tecnologia digital en una disciplina concreta. Aquesta primera edició es dedica a les arts escèniques.

L’Anuari es divideix en dues grans seccions, la primera amb nou articles d’opinió sobre les principals tendències tecnològiques des d’un enfocament transversal aplicable a qualsevol sector cultural. S’hi analitzen els impactes de conceptes com el proveïment participatiu o crowdsourcing,  la ludificació o gamificació, la cultura al núvol, la comercialització i el consum del sector cultural a través de les tecnologies digitals o les narratives transmedia, entre d’altres temes.

L’apartat específic dedicat a l’anàlisi de les noves tecnologies a les arts escèniques inclou nombrosos casos d’èxit i bones pràctiques en la utilització de les noves tecnologies en les obres escèniques, en la manera d’assistir a les representacions, l’explotació comercial de les representacions com a producte audiovisual, i la seva utilització per a la creació d’una comunitat i la generació de recursos pedagògics i accessibles en els espais escènics.  
 

L’Anuari clou amb les conclusions següents:
 

 1. Les noves tecnologies han transformat de manera radical les posades en escena durant l’últim segle.
   

 2. Les tecnologies no haurien de substituir tot allò que parteix de la font d’expressió principal que és el cos encara que alguna obra de dansa hagi emprat robots per seguir una coreografia. La pregunta és si el robot podrà algun dia expressar-se amb la mateixa riquesa i profunditat que un ballarí.
   

 3. En un futur les obres de teatre i òpera contemplaran la participació del públic a través de les tecnologies de la informació o l’ús de xarxes socials, en temps real.
   

 4. Res no pot substituir veure una obra en directe. Però cada vegada és més freqüent observar persones que piulen amb els seus mòbils durant una representació.
   

 5. El repte serà fer conviure aquest nou públic amb el tradicional. Tal vegada, en el futur, els telèfons podrien tenir una opció semblant al ‘mode avió’ que fos ‘mode teatre’ que silenciés el dispositiu, fins i tot l’entrada de trucades, i només deixés la possibilitat de connexió a internet per a xarxes socials i consultes d’informació.
   

 6. Amb aquesta segona pantalla també s’obre una oportunitat per al creador ja que pot integrar en temps real la reacció del públic a les seves obres.
   

 7. Els teatres també poden aprofitar els dispositius mòbils per entregar informació que abans s’entregava en paper.
   

 8. Els teatres i auditoris s’han convertit en productors audiovisuals dels seus espectacles i això els ha permès generar ingressos addicionals als patrocinis i a la venda d’entrades. 
   

 9. Les xarxes socials permeten la creació de comunitats d’interessos i els teatres ho poden explotar com a forma de fidelitzar un públic que busca informar-se, conèixer els detalls de la posada en escena abans d’anar a veure-la o inclús parlar amb els actors o cantants.
   

 10. El públic també pot participar a través de les xarxes en la creació i producció d’obres a través de fórmules com el micromecenatge i el proveïment participatiu.
   

 11. Les pàgines web són una plataforma ideal per a la distribució d’uns continguts tan visuals com les arts escèniques. Juntament amb la promoció, els continguts web s’amplien amb recursos pedagògics que faciliten l’accés de nous públics a aquests equipaments culturals.
   

 12. Les noves tecnologies també han facilitat l’accés a les arts escèniques dels discapacitats.

   
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'anuari:
 

Acción Cultural Española (2014) Anuario AC/E de cultura digital 2014accioncultural.es


 


 

_____________________________________________________________________