Culture et développement durable: il est temps d’organiser la palabre...

Jean-Michel Lucas és doctor en Ciències Econòmiques, professor a l’Université Rennes i ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a l’administració francesa, entre d’altres, director general d’afers culturals i conseller del gabinet del ministeri de Jack Lang, entre d’altres. Dedica una part important del seu àmbit de treball a defensar els drets culturals de les persones. Sota el pseudònim de Doc Kasimir Bisou critica les polítiques públiques actuals que, segons ell, han convertit la cultura en un instrument al servei del desenvolupament econòmic.

Lucas analitza a 'Culture et développement durable' el paper que juga la cultura en el desenvolupament humà sostenible i reclama una nova ètica per a la intervenció pública en matèria de cultura. En primer lloc analitza com ha evolucionat el concepte de la cultura en els textos fundacionals del desenvolupament sostenible redactats durant la última dècada per la Unesco, les Nacions Unides i l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). Analitza en profunditat el rol que li assigna l’Agenda 21 de la Cultura com a quart pilar del desenvolupament humà sostenible i la seva relació amb els altres tres pilars (l’ambiental, l’econòmic i el social). A continuació, l’autor reconeix el potencial de les indústries culturals per generar riquesa i llocs de treball, però aposta per una nova acció pública en cultura més humanista i respectuosa amb els drets humans i la diversitat cultural. Afirma que la cultura no és una xifra de negoci ni una competició per guanyar quotes de mercat en contra d’altres cultures, sinó una ètica per cohesionar la societat i millorar-ne la convivència. Finalment, mostra les incoherències provocades pel fet que el sector cultural estigui tan sotmès a les lleis del mercat, reclama una economia creativa més solidària i sostenible i proposa una nova redacció de L’Agenda 21 de la Cultura. Un assaig dens i sovint mordaç.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris