Micromecenatge per a una exposició

NOM: Micromecenatge per a una exposició
 

ENTITAT: Fundació Joan Abelló, Mollet del Vallès
 

WEB: www.museuabello.cat
 

PRESENTACIÓ: Projecte  Verkami per l’exposició “Abelló, un tast”
 

DESCRIPCIÓ: El Museu Abelló de Mollet del Vallès presenta l’èxit de la seva iniciativa de fer ús del crowdfounding per a poder produir l’exposició commemorativa Abelló una cata. L’exposició, que esdevé la nova mostra permanent del museu, planteja l’evolució de la pintura de Joan Abelló des dels seus inicis, tot presentant l’evolució pictòrica per etapes fins a arribar als inicis del 2000. 

Donades les circumstàncies actuals, en què els pressupostos públics destinats a la cultura són cada dia més minsos, les institucions han de recórrer a noves vies de finançament i, entre elles, el crowdfounding. El Museu Abelló va realitzar una crida a la ciutadania per a obtenir la seva col·laboració, aquesta podia ser tant en forma d’aportacions econòmiques com també de col·laboracions que podien anar des de la difusió de l’exposició a través de les xarxes socials a la traducció de textos.
 

Fitxa tècnica en pdf