El mecenatge de competències, un impuls per al mecenatge cultural


KSNET | Ministerio de Cultura y Deporte – Cultura y Mecenazgo
 

Donacions materialitzades en forma de prestació de serveis i de temps de treball i capacitats tècniques dels empleats de les empreses fan la seva aparició en el debat sobre una eventual futura llei de mecenatge que vagi més enllà de les tradicionals contrapartides monetàries. Aquesta és la fórmula que presenta l’estudi “El mecenazgo de competencias”, elaborat per KSNET per al Ministeri de Cultura.

L’objectiu principal d’aquest informe és el desenvolupament d’un marc metodològic per analitzar el mecenatge de competències i els avantatges i desgravacions fiscals que comportaria la seva implementació. La llei de mecenatge espanyola no contempla aquesta pràctica, però aquest estudi podria suposar un primer pas per avançar en aquesta direcció. Des del ministeri s’apunta que el model proposat considera el context actual condicionat per la pandèmia i planteja un nou marc normatiu per a la sostenibilitat del sector cultural a través de l’atracció de recursos privats.

Inspirat en el model francès del mécénat de compétences – un exemple de mecenatge empresarial que, a l’Estat espanyol, ja es contempla a la llei navarresa –, aquest estudi respon a la necessitat de reforçar la cultura del mecenatge en un sistema fortament dependent del finançament públic. El document analitza les experiències dels casos francès i navarrès per treure’n conclusions i adaptar les normatives desenvolupades en ambdós casos.
 
 

Gasto liquidado en cultural por nivel de la Administración (Márquez, D. et al. 2020, p. 2)

Gasto liquidado en cultural por nivel de la Administración (Márquez, D. et al. 2020, p. 2)
 
 

L’informe dedica un apartat al voluntariat corporatiu, una activitat planificada, no espontània, que implica la cessió de temps de treball a una entitat sense ànim de lucre, un model ja establert en les grans companyies i que es proposa introduir-lo en l’àmbit cultural. El document inclou un llistat de les tipologies més comunes de voluntariat corporatiu que es duen a terme en el context espanyol – el voluntariat professional, els bancs de temps, el team Building o el microvoluntariat virtual – així com algunes experiències existents, generalment relacionades amb l’àmbit social, el de la cooperació internacional i l’educatiu.

Però on el document es presenta més interessant és, potser, quan estudia el possible impacte de la introducció del mecenatge de competències en l’àmbit estatal, ja que aborda la qüestió del disseny d’una regulació pròpia, a partir dels factors analitzats al llarg de l’estudi, i analitza els possibles efectes que aquesta tindria sobre l’activitat cultural i altres sectors d’interès general.

 


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

       

Márquez, D., Tucat, P.,  i Sánchez, M.  (2020).  El mecenazgo de competencias. Ministerio de Cultura y Deporte.

Márquez, D., Tucat, P.,  i Sánchez, M. (2020). El mecenazgo de competencias. Ministerio de Cultura y Deporte. 


 


___________________________________________________________________


 

Referències bibliogràfiques

Rubio, J.A., i  Villarroya, A. (2019). El Papel del mecenazgo en la política cultural española.Ministerio de Cultura y Deporte.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. BOE núm. 307 (2002).