S'ha aprovat el nou programa Europa Creativa (2021 - 2027)

La Comissió Europea va celebrar, el passat 14 de desembre, l'acord polític assolit entre el Parlament Europeu i els Estats membres de la UE sobre el pressupost del nou programa Europa Creativa (2021 - 2027).

El programa Europa Creativa és l’instrument emblemàtic de suport a la cultura i la creativitat i l'únic dissenyat per la UE per donar-los suport específicament.

Amb un pressupost específic de més de 2.400 milions d'euros, format per 1.800 milions d'euros en preus actuals i un recàrrega addicional de 600 milions d’euros a preus de 2018, el nou programa continuarà promovent la cultura i la diversitat lingüística, el patrimoni i la competitivitat, i permetrà a les organitzacions culturals i creatives, així com als professionals, co-crear i cooperar a través de les fronteres per arribar a un públic més ampli, tot abordant qüestions socials actuals i donant suport a artistes emergents. 

Per primera vegada, es donarà també suport al sector dels mitjans informatius en diferents accions de promoció d'alfabetització mediàtica, pluralisme i llibertat mediàtica sota la vessant intersectorial.

La comissària d'Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, va afirmar: "Donem la benvinguda a l'acord polític sobre el nou programa Europa Creativa. El programa ha estat i és fonamental per promoure la diversitat cultural d'Europa, així com la competitivitat dels sectors cultural i creatiu. Ara s’ha modernitzat per equipar millor aquests sectors per afrontar els reptes, inclosos els provocats per la pandèmia".

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, va assenyalar: "La cultura i l'ecosistema creatiu continua profundament afectat per la crisi actual. Aquest acord és un senyal important per a tots els socis de mitjans europeus, petits i grans, i tots els nostres creadors, en un moment en què necessiten el nostre suport més que mai. Europa Creativa és una eina essencial per a una digitalització i internacionalització més elevades d’aquests sectors clau".

Les negociacions han finalitzat, a l’espera de l’aprovació legal del pressupost global de la UE 2021-2027. 


 

Més informació: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2405
 


 

*****