SIMPOSI INTERNACIONAL «TEATRE I CIUTAT. ESCENOGRAFIES PREEXISTENTS». Convocatòria de comunicacions

SIMPOSI INTERNACIONAL «TEATRE I CIUTAT. ESCENOGRAFIES PREEXISTENTS»

La revista Estudis Escènics de l’Institut del Teatre de Barcelona, conjuntament amb el Grup de Recerca ACM (Anàlisis Crítiques de la Modernitat: Arquitectura i Ciutat) de la Universitat Politècnica de Catalunya, organitzen durant els dies 27 i 28 de setembre de 2018 el Simposi Internacional «Teatre i ciutat. Escenografies preexistents».

Per a més informació:

Convocatòria de comunicacions

El Simposi Internacional «Teatre i Ciutat. Escenografies preexistents» és obert a totes aquelles persones interessades en la matèria i que hi vulguin assistir. Qui vulgui participar de manera més activa tot exposant el seu treball –en llengua catalana, castellana o anglesa–, haurà de presentar prèviament un resum de la seva comunicació. Els resums, de no més d’una pàgina, s’hauran de lliurar, en qualsevol de les tres llengües esmentades, abans del dia 23 d'abril a l'adreça: simposi2018.estudisescenics@institutdelteatre.cat

---------------­­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNATIONAL CONFERENCE, "THEATRE AND CITY. PRE-EXISTING SCENOGRAPHIES"

The journal Estudis Escènics of the Institut del Teatre (IT) in Barcelona and the ACM (Critical Analyses of Modernity: Architecture and City) Research Group at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) are holding the International Conference "Theatre and City. Pre-Existing Scenographies" on 27 and 28 September 2018.

More information at:

Call for papers

The Conference is open to anyone interested in the subject and who wishes to attend. Those wishing to participate more actively by presenting  their paper –in Catalan, Spanish or English– must first submit an abstract of no more than one page, in any of the three aforementioned languages, before 23 April at the following address: simposi2018.estudisescenics@institutdelteatre.cat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIMPOSIO INTERNACIONAL «TEATRO Y CIUDAD. ESCENOGRAFÍAS PREEXISTENTES»

La revista Estudis Escènics del Institut del Teatre de Barcelona, conjuntamente con el Grupo de Investigación ACM (Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura y Ciudad) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), organizan durante los días 27 y 28 de septiembre de 2018 el Simposio Internacional «Teatro y ciudad. Escenografías preexistentes».

Para más información:

Convocatoria de comunicaciones

El Simposio Internacional «Teatro y Ciudad. Escenografías preexistentes» está abierto a todas aquellas personas interesadas en la materia y que deseen assistir. Quienes quieran participar de manera más activa exponiendo su trabajo –en lengua catalana, castellana o inglesa–, deberán presentar previamente un resumen de su comunicación. Los resúmenes, de no más de una página, deberán remitirse, en cualquiera de las tres lenguas mencionadas, antes del día 23 de abril a la dirección: simposi2018.estudisescenics@institutdelteatre.cat